ก.ล.ต.สั่ง Zipmex ชี้แจงข่าวนักลงทุนไม่ชำระเงินเพิ่มทุนภายใน 29 มี.ค.นี้

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.สั่ง “ซิปเม็กซ์” (Zipmex) ชี้แจงกรณีมีข่าวนักลงทุนไม่ชำระเงินเพิ่มทุนตามสัญญา ภายใน 29 มี.ค.นี้ จี้เปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุน พร้อมแนวทางการดำเนินการต่อไป ยันติดตามและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่ในวันที่ 24 มี.ค.2566 มีข่าวปรากฏตามสำนักข่าวต่าง ๆ และสื่อออนไลน์เกี่ยวกับบริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) กรณีนักลงทุนไม่ชำระเงินเพิ่มทุนตามสัญญาส่งผลให้ Zipmex มีปัญหาและอาจนำไปสู่การลดขนาดธุรกิจหรือเลิกกิจการ นั้น ก.ล.ต.จึงได้มีหนังสือแจ้งบริษัทในวันเดียวกัน (วันที่ 24 มี.ค.2566) ให้ Zipmex ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับผลกระทบต่อบริษัท และลูกค้า รวมทั้งแนวทางการดำเนินการต่อไปของบริษัท ภายในวันที่ 29 มี.ค.2566 พร้อมทั้งแจ้งว่าควรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ติดตามกรณีดังกล่าวและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง