WFX มอบทุนการศึกษา-อุปกรณ์กีฬา

WFX มอบทุนการศึกษา – อุปกรณ์กีฬา ให้โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 จ.ระยอง

นายจารึก เครือทราย ผู้จัดการ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ ( WFX)  และนายสมชาย พวงดี รองผู้จัดการโรงงาน WFX อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 จังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนเด็กที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนและตอบแทนสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้อง ๆ เยาวชนไทย รวมทั้งกิจกรรมการกุศลด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และชุมชนอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้