PCC คว้างานใหม่กฟภ. มูลค่า 149 ล้านบ.

HoonSmart.com >> PCC แจกข่าวดี  คว้างานใหม่จากกฟภ. มูลค่า 149 ล้านบาท  ก่อสร้างติดตั้ง Load Break Switch 115KV จำนวน 28 ชุด

กิตติ สัมฤทธิ์

นายกิตติ สัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (PCC)  เปิดเผยว่า บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น  99.98%  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างติดตั้ง Load Break Switch 115KV จำนวน 28 ชุด ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนงานที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในนาม กิจการค้าร่วม “Consortium PSP & VARS”

ประกอบด้วยบริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จํากัด และบริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 มูลค่าสัญญารวม 149,636,290 บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กําหนดการส่งมอบโครงการภายใน 360 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มทำงาน โดยมีเงื่อนไขการชำระเงินตามความคืบหน้าของงานที่แล้วเสร็จ ซึ่งการได้รับงานใหม่ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้รายได้ของบริษัทฯในปีนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PCC กล่าวอีกว่า แผนธุรกิจช่วง 3 ปี (2566-2568) ตั้งเป้ารายได้แตะ 6,000 ล้านบาท ซึ่งมาจากการเติบโตของระบบสมาร์ทกริด ทำให้มีการลงทุนเพิ่มโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

อนึ่ง ก่อนหน้านี้บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จํากัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมในสถานีไฟฟ้าและจ้างเปลี่ยนตู้ Switchgear 22 kV ปี 2565 รายการที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 มูลค่าสัญญารวม 191,069,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)