“กรุงศรี” ขยายเวลาเปิดบัญชีฝากประจำ Step up 20 เดือน รับดอกเบี้ยทุกเดือน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ขยายระยะเวลาเปิดบัญชีเงินฝากประจำ Step up 20 เดือน ต่ออีก 2 เดือน โดยสามารถสมัครเปิดบัญชีได้แล้ว จนถึง 30 เมษายน 2566 ด้วยยอดเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท รับดอกเบี้ยทุกเดือน เพิ่มขึ้นทุกช่วงการฝากสูงสุด 2.70% ต่อปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการฝากเงิน 1.65% ต่อปี พร้อมรับสถานะเพิ่ม KRUNGSRI PRIME เมื่อเปิดบัญชีและฝากเงิน 1 ล้านบาท หรือรับสถานะเพิ่ม KRUNGSRI EXCLUSIVE เมื่อเปิดบัญชีและฝากเงิน 5 ล้านบาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsri.com/th/promotions/personal/step-up-20-month