DEXON ปิดฉากโรดโชว์กทม. นักลงทุนตอบรับเยี่ยม

DEXON ปิดฉากโรดโชว์ กทม. กระแสตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีเยี่ยม

นายสตูวิค สตาเล่ มาร์ติน (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหาร นางมัลลิกา แก่กล้า (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวชนนิกานต์ อรัญรัตน์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี (DEXON)  พร้อมด้วยนายวิชา โตมานะ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์  ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำขายหุ้น  ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO ต่อนักลงทุนที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  นักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 สำหรับ DEXON  เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ก่อนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 123.18 ล้านหุ้น ชูจุดเด่นผู้นำธุรกิจให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรม และสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีศักยภาพในการผลิตเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบและการประเมินความสมบูรณ์ของระบบท่อส่ง (Pipeline Integrity) โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย