“ตลาดหลักทรัพย์ฯ MOU ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี”

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ซน บยองดู ประธานและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ กับ ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี (Korea Exchange : KRX) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงระหว่างกัน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้าน IT รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในด้านการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนระหว่างสองประเทศ ความร่วมมือระหว่างกันมีระยะเวลา 5 ปี