WAVE ฟาดกำไรพิเศษ ขายหุ้นไฟฟ้า 328 ล้านบ.ลุยคาร์บอนเครดิต

HoonSmart.com>>บอร์ด ” เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (WAVE) ” ไฟเขียวขายหุ้นไฟฟ้า “บริษัท เดอะ เมกะวัตต์” ทั้งหมด 328  ล้านบาท  สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีที่ 313 ล้านบาท มุ่งพัฒนาคาร์บอนเครดิตครบวงจร สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์ระยะยาว เตรียมเปลี่ยนชื่อ เป็น “เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล”

นายเจมส์ แอนดริว มอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (WAVE) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท ( บอร์ด ) มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ (Megawatt) ทั้งหมด 2.85 ล้านหุ้น หรือ 12.15%  ราคาหุ้นละ 115 บาท พาร์ 100 บาท มูลค่าทั้งสิ้น 327.75 ล้านบาท ให้กับบริษัท บี จิสติกส์ (B) โดยบริษัท ฯ ได้รับชำระเป็นเงินสด เท่านั้น

“WAVE ได้กำไรจากการขายหุ้นมูลค่า 327.75 ล้านบาท  เนื่องจากสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 313.35 ล้านบาท และบริษัทใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 285 ล้านบาท”

ขณะเดียวกัน การขายหุ้นบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ ที่ดำเนินธุรกิจการผลิตและการส่งไฟฟ้า ให้กับ บริษัท บี จิสติกส์  ส่งผลให้ B ถือหุ้นใหญ่ที่สุด เพิ่มขึ้นจาก 11.5 ล้านหุ้น หรือ 49.02% เป็น 14.35 ล้านหุ้น หรือ 70%

คณะกรรมการบริษัทฯ (บอร์ด) มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 25 เม.ย.2566 เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็นบริษัท เวฟ เอกซ์โพเนนเชียล และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ด้านราคาหุ้น WAVE ปิดที่ 0.24 บาท บวก 0.02 บาท หรือ 9.09%

อ่านข่าว

WAVE ขายโรงไฟฟ้ารับเงินสด 328 ล้านบ. มุ่งลงทุนธุรกิจคาร์บอนเครดิตครบวงจร