“เฮียฮ้อ” ขึ้นแท่นหุ้นใหญ่ GIFT กุม 62.5% ลั่นลุยธุรกิจหลากหลาย New S-Curve

HoonSmart.com>> “เฮียฮ้อ-กลุ่มเชษฐโชติศักดิ์” ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่ GIFT สัดส่วน 62.5% หลังซื้อหุ้นบิ๊กล็อตจาก “ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล” เสร็จสมบูรณ์ เตรียมทำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือ คาดจบภายในไตรมาส 2/66 พร้อมประกาศลุยธุรกิจหลากหลาย สร้าง New S-Curve ใหม่

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท (GIFT) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ การแต่งตั้ง CEO รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น AGM หลังจากกลุ่มคุณสุรชัย ซึ่งประกอบด้วย นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์, นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ และนายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ ได้เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ GIFT เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยผ่านการซื้อหุ้น Big lot จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล (UKEM) จำนวน 206,596,466หุ้น คิดเป็น 62.5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ GIFT รวมมูลค่าทั้งหมด 340,884,169 บาท

ภายหลังการทำรายการดังกล่าว “กลุ่มเชษฐโชติศักดิ์” ซึ่งเป็นบุคคลกระทำการร่วมกัน (Concert Party) มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท คาดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2566

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มนายสุรชัยเป็นผู้มีอำนาจควบคุมธุรกิจของ GIFT และได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้นายสุรชัย เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการบริษัท

ภายหลังการทำรายการดังกล่าว “กลุ่มเชษฐโชติศักดิ์” ซึ่งเป็นบุคคลกระทำการร่วมกัน (Concert Party) มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท คาดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2566

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ หลังได้เข้าทำรายการซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์ ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมร่วมกับผู้ถือหุ้นใหญ่รายอื่นๆ ของ GIFT ว่า “มีความตั้งใจ มุ่งมั่น และมีความพร้อม โดยมองเห็นโอกาสทางธุรกิจมากมายที่จะเข้ามาฟื้นฟูกิจการ และ Turn Around ให้ GIFT กลับมาเติบโตอย่างแข็งแรง ซึ่งครั้งนี้จะมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจของ GIFT จากการขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ อาทิ ธุรกิจ Food & Beverage ธุรกิจ Data Solutions และธุรกิจ Hospitality รวมถึงธุรกิจ Healthcare & Wellness ซึ่งเป็นธุรกิจที่ครอบครัวเชษฐโชติศักดิ์มีประสบการณ์ในการบริหารงานมาอย่างยาวนาน และพร้อมนำคณะผู้บริหารชุดใหม่ซึ่งมีประสบการณ์และศักยภาพสูงเข้ามาร่วมดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อร่วมกันสร้างมูลค่าของผู้ถือหุ้นให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต และก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป”

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น GIFT ปัจจุบัน อันดับหนึ่งถือโดย นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้น 48.55% นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้น 7.86% นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ ถือหุ้น 6.05% และพล.ต.อ. ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 4.53%

หุ้น GIFT ปิดตลาด 8 มี.ค.2566 ที่ราคา 7.15 บาท ลดลง 0.05 บาท หรือ -0.69% มูลค่าการซื้อขาย 494.83 ล้านบาท