บลจ.วรรณได้รับความไว้วางใจจาก “จุฬาฯ” บริหารกองทุนส่วนบุคคลต่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วรรณ  ได้รับความไว้วางใจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นบริษัทจัดการบริหารกองทุนส่วนบุคคลประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางอีกหนึ่งรอบสัญญา โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี (ลำดับ 3 จากซ้าย) รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดี (ลำดับ 2 จากซ้าย) ร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างพร้อมคณะผู้บริหาร บลจ.วรรณ นำโดย พจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ลำดับ 3 จากขวา) ปัทมเกสร์ อมาตยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด (ลำดับ 2 จากขวา) พร้อมคณะผู้บริหารบลจ.วรรณ ณ ห้องรับรอง หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้