ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดแผนปี 66 เน้นสร้างประสบการณ์ ‘MOVING FORWARD WITH YOU’

HoonSmart.com>>ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เผยปี 65 ดีขึ้นต่อเนื่อง จากการบริหารจัดการการตั้งสำรอง และควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านสินเชื่อและเงินฝากเติบโต 11.0% และ 21.0% ตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) และได้คัดสรรกองทุนรวมดีๆ จากบลจ.ชั้นนำให้ลูกค้าเลือกลงทุนง่ายๆ ผ่านแอปซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี

พอล วอง ชี คินกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ความสามารถในการทำกำไร (PBT) ของธนาคารปี 2565 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการบริหารจัดการการตั้งสำรอง และความพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคุณภาพสินทรัพย์และการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้นช่วยลดต้นทุนความเสี่ยงของสินเชื่อ (Credit Cost) และอัตราส่วนหนี้เสียต่อสินเชื่อรวม (NPL ratio) ปรับตัวลดลง ด้านสินเชื่อและเงินฝากเติบโต 11.0% และ 21.0% ตามลำดับ (YoY)

ธนาคารจะก้าวต่อไปในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นทางการเงินที่ดีที่สุดในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสนามที่ธนาคารถนัดอย่างการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ซึ่งการยกระดับและปรับปรุงช่องทางให้บริการการลงทุนที่หลากหลายช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ครอบคลุมครบวงจรและไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ ในปี 2565 ได้เพิ่ม Open Architecture บนแอป CIMB TH Digital Banking เพื่อคัดสรรกองทุนรวมดีๆ จากบลจ.ชั้นนำให้ลูกค้าเลือกลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้ว ขณะเดียวกันบัญชีเงินฝากดิจิทัล CHILL D และ Speed D+ ที่เปิดบัญชีได้ผ่านแอปได้รับการตอบรับอย่างมาก โดยภาพรวมเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA) และเงินลงทุน (AUM) จากช่องทางดิจิทัลเติบโตมากกว่า 200%

ซีไอเอ็มบี ไทย ในฐานะผู้นำตลาดธุรกิจบริหารเงิน (Treasury) จากทีมงานที่มุ่งมั่นและพลังงานเหลือล้น โดยได้รับรางวัลมากมายตลอดทั้งปี จะเดินหน้ารักษาตำแหน่งผู้นำตลาดผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้ชั้นนำ และสำรวจช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆทางดิจิทัล ควบคู่ไปกับกระแสของตลาดหลัก ๆ และให้ทันกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ ธนาคารจะยกระดับคุณค่าและบทบาทการเป็นธนาคารระดับภูมิภาคเพื่อดูแลลูกค้าองค์กร โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่าย แพลตฟอร์ม และโซลูชั่นของกลุ่มซีไอเอ็มบีในอาเซียน ปัจจุบัน ซีไอเอ็มบี ไทยเป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทหลักของบริษัทแม่ ของการเป็นผู้สนับสนุนธุรกิจระดับภูมิภาคผ่านเครือข่ายแข็งแกร่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี และธนาคารยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนการเติบโตและความต้องการเงินทุนของลูกค้าองค์กร ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้เอกชน หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุน และติดอันดับ Top 5 ของการเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ของประเทศไทย

ก้าวเข้าสู่ปี 2566 ด้วยยุทธศาสตร์ Forward23+ โดยธนาคารจะขับเคลื่อนการเติบโตสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ‘To be a digital-led bank with ASEAN reach : ธนาคารอาเซียนขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล’ ผ่าน 7 กลยุทธ์หลัก ปรับพอร์ตโฟลิโอ กระจายผลิตภัณฑ์เงินฝาก ขับเคลื่อนต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าผ่านดิจิทัล บริหารความเสี่ยงอย่างแข็งขัน สร้างเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคล และความยั่งยืน

ด้วยความทุ่มเทเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซีไอเอ็มบี ไทย ออกแบบโซลูชั่นให้สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของตลาด เห็นได้จากแคมเปญล่าสุดของผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยลูกค้าจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึด 4 แกนหลัก ได้แก่ 1. Sustainable Action การดำเนินการที่ยั่งยืน 2. Sustainable Business ธุรกิจที่ยั่งยืน 3. Governance and Risk การกำกับดูแลและความเสี่ยง และ 4. Stakeholder Engagement and Advocacy การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสนับสนุน นอกจากนี้ ด้านวัฒนธรรมองค์กร ธนาคารมีค่านิยมหลัก ‘EPICC’ ช่วยให้พนักงานก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม