PTTEP ขายหุ้นโครงการสำรวจปิโตรเลียมในบราซิลเสร็จสิ้น

HoonSmart.com>> ปตท.สผ. เผยขายหุ้นทั้งหมดใน PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas Exploration and Production Limitada ดำเนินกิจการสำรวจ 2 โครงการแหล่งก๊าซและน้ำมันดิบนอกชายฝั่งในบราซิล เสร็จสิ้น

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเบียม (PTTEP) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2566 บริษัทฯ ได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas Exploration and Production Limitada (PTTEP BL) เรียบร้อยแล้วหลังจากดำเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ทั้งนี้ PTTEP BL จดทะเบียนในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล พร้อมทั้งภาระผูกพันทั้งหมด ให้แก่บริษัท Ubuntu Engenharia e Serviços Ltda. โดย PTTEP BL ถือสัดส่วนการลงทุนในโครงการบารารินเนียส์เอพี1 ที่ 25% และโครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ที่ 20%

โครงการบารารินเนียส์เอพี1 และโครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการสำรวจ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยหลังจากการขายเงินลงทุนในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ จะถือเป็นการยุติบทบาทการดำเนินงานทั้งหมดของ ปตท.สผ. ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการลงทุน (Portfolio Rationalization) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของปตท.สผ.