ตลท.จี้ “พรพรหมเม็ททอล” เร่งตั้งกก.ตรวจสอบให้ครบก่อนแขวน SP 22 มี.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ PPM เร่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนโดยเร็ว ก่อนแขวน SP ห้ามเทรดหุ้น 22 มี.ค.66 เตือนผู้ลงทุนระมัดระวังลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่าตามที่บริษัท พรพรหมเม็ททอล (PPM) แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย NP (NoticePending) หลักทรัพย์ของ PPM ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.2565 เพื่อเตือนผู้ลงทุนว่าบริษัทมีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ PPM เร่งดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนโดยเร็ว

กรณีที่บริษัทยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (SP: Suspension) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 เป็นต้นไปและหากขึ้นเครื่องหมาย SP ครบ 2 ปี แล้วบริษัทยังคงไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯจะประกาศให้หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนต่อไป