UBE โชว์รายได้ปี 65 ทะลุ 7 พันล้าน ตั้งเป้าปีนี้ดันธุรกิจเติบโต 10%

HoonSmart.com>> “อุบล ไบโอ เอทานอล” โชว์ฟอร์มดี อวดผลงานไตรมาส 4/65 กวาดรายได้ 2,057.9 ล้านบาท กำไรสุทธิ 149.8 ล้านบาท หนุนทั้งปีรายได้โต 7,199 ล้านบาท กำไรสุทธิ 329 ล้านบาท ตั้งเป้าปี 66 รายได้โต 10% พร้อมเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไรสูง-ปรับขนาดของบรรจุภัณฑ์-ขยายช่องทางการจำหน่าย ส่วนธุรกิจกาแฟยังเติบโตต่อเนื่อง

นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เอทานอล แป้งมันสำปะหลัง ฟลาวมันสำปะหลัง รวมถึงผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์อื่นๆ เปิดเผยว่า ภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปริมาณยอดขายเอทานอลเกรดเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น หลังจากการผ่อนปรนข้อกำหนดด้านการท่องเที่ยว ขณะที่รายได้จากธุรกิจอื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากยอดขายผลิตภัณฑ์กาแฟเป็นหลัก

โดยในช่วงไตรมาส 4/2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมที่ 2,057.9 ล้านบาท เติบโต 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 149.8 ล้านบาท เติบโต 28% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งหลักๆ มาจากราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งเอทานอลและแป้งมันสำปะหลัง จึงส่งผลให้ภาพรวมทั้งปี 2565 ที่ผ่านมา เติบโตขึ้นจากปีก่อน โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมที่ 7,199.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิที่ 329.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อน

สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 2566 จะยังคงเติบโตขึ้นจากปี 2565 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ยังคงวางเป้าหมายรายได้รวมเติบโตที่ระดับ 10% จากปีก่อน จากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การปรับขนาดของบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด รวมถึงการขยายช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆ เพื่อการเข้าถึงลูกค้าที่มากขึ้น อีกทั้ง ธุรกิจกาแฟยังมีการเติบโตที่ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันในปีนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนปริมาณการขายสินค้ากลุ่มมูลค่าสูง ทั้งแป้งออร์แกนิก และฟลาวมันสำปะหลัง นอกจากนี้ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและแสวงหาโอกาสเพื่อการต่อยอดไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ

“ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์การเสนอขายแป้งมันสำปะหลัง โดยเพิ่มสัดส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กซึ่งมีมูลค่าที่สูงขึ้น และมุ่งเน้นการทำการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) เพื่อเพิ่มความหลากหลายของการนำฟลาวมันสำปะหลังไปใช้ โดยในปี 2566 นี้ จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบัน รวมถึงการขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มเติมด้วย”

นางสาวสุรียส กล่าวอีกว่า ในปี 2566 เป็นปีแห่งความท้าทายในหลากหลายด้าน อย่างไรก็ตาม UBE ยังตั้งเป้ารักษาส่วนแบ่งการตลาดสำหรับเอทานอลเกรดเชื้อเพลิงในประเทศ และสนับสนุนการผลักดันการเปิดเสรีเอทานอลเกรดอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อเพิ่มปริมาณขาย ส่วนกลุ่มธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง คาดว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 นี้ จะเห็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมรับมือด้วยการจัดทีมงานส่งเสริมการขายไปทำตลาดในพื้นที่ต่างประเทศใหม่ๆ ให้มากขึ้น รวมถึงการนำเสนอฟลาวมันสำปะหลังไปใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าธุรกิจตามแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมเพื่อความยั่งยืน ที่สอดคล้องตามแนวทาง ESG (Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล) ตั้งแต่การดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้สำคัญตั้งแต่ต้นน้ำ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการวัตถุดิบมันสำปะหลัง เพื่อยกระดับเพิ่มมูลค่าการผลิตมันสำปะหลังให้เป็น “มันสำปะหลังอินทรีย์” โดยมีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล และรณรงค์ให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในวิถีอินทรีย์ ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเดินหน้าส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ในพื้นที่อีสานล่าง 2 จาก 10,000 ไร่ เป็น 30,000 ไร่ นอกจากนี้ยังเดินหน้าการใช้พลังงานสะอาดหมุนเวียนภายในโรงงานจากโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) ที่ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท อุบลแสงอาทิตย์ จำกัด เมื่อช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่เพียงเป็นการดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและลดการพึ่งพาพลังงานจากข้างนอก

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 ก.พ.2566 มีมติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2565 (1 ม.ค.-31 ธ.ค.2565) เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 20 มี.ค.2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พ.ค.2566 โดยบริษัทฯ จะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 18 เม.ย.2566