BBL บวก 2.18% หุ้นเด่นกลุ่มแบงก์-คาดกำไรปี 66-67 โตดีต่อเนื่อง

HoonSmart.com>>หุ้น BBL ปิดเช้าบวก 2.18% โบรกฯมองเป็นหุ้นเด่น-เชียร์”ซื้อ”จากความสามารถในการทำกำไรดีขึ้นต่อเนื่อง คาดกําไรสุทธิปี 66-67 จะโต 17%, 14% ตามลําดับ หนุนจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ที่โตต่อเนื่อง และการตั้งสํารองหนี้ฯ ลดลง ด้านงบดุลยังแข็งแกร่ง ด้วยคาดการ NPL จะอยู่ที่ 3.3% ด้วยอัตราการตั้งสํารองหนี้ฯ ที่สูงหรือเพิ่มเป็น 270% ในปี 66 ขณะที่มูลค่าหุ้นยังไม่แพง ราคาเป้าหมาย 184 บาท

หุ้น BBL ปิดเช้าบวก 2.18% มาที่ 164 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท มูลค่าซื้อขาย 638.73 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 162 บาท ขึ้นสูงสุด 164.50 บาท และต่ำสุด 162 บาท

บล.พาย ยังเลือก ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มธนาคาร และคงคําแนะนํา “ซื้อ” ด้วยมูลค่าพื้นฐานที่สูงขึ้นเป็น 184 บาท โดยยังคาดว่าความสามารถในการทํากําไรของธนาคารจะยังปรับดีขึ้นต่อเนื่อง แม้จะมีสมมติฐานด้านค่าใช้จ่ายสํารองหนี้สูญที่รัดกุมมากกว่าผู้บริหารก็ตาม โดยคาดว่ากําไรสุทธิปี 66-67 จะโต 17%, 14% ตามลําดับ หนุนจากรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ที่โตต่อเนื่อง และการตั้งสํารองหนี้ฯ ที่ลดลง ด้านงบดุลยังแข็งแกร่ง ด้วยคาดการณ์ว่าอัตราส่วนหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL ratio) จะอยู่ที่ 3.3% ด้วยอัตราการตั้งสํารองหนี้ฯ ที่สูงหรือเพิ่มเป็น 270% ในปี 66 ขณะที่มูลค่าหุ้นก็ยังไม่แพงที่ 0.6x PBV ปี 66

ทั้งนี้ ยังคงมองว่าความสามารถในการทํากําไรของ BBL จะปรับดีขึ้นต่อเนื่องตามคุณภาพสินเชื่อที่ยืดหยุ่นดี จึงคาดว่ากําไรสุทธิปี 66-67 จะโต 17%/14% ตามลําดับ ด้วยอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ที่โต 6.6%-7.2% ในปี 66-67 (2565 เท่ากับ 5.9%) หนุนจาก NII ที2สูงขึ้นจากการเติบโตของสินเชื่อ NIM ที่ขยายตัวขึ้น และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (non-NII) ที่โตขึ้น พร้อมคาดกําไรสุทธิไตรมาส 1/66 จะอยู่ที่ราว 7.7-8.0 พันล้านบาท โต YoY และ QoQ จาก NIM ที2โตขึTน และการตั้งสํารองหนี้ฯ ที่ลดลงในช่วงไตรมาส