“หมอวิน-รัชต์ชยุตม์” ขึ้นเบอร์ 1 BWG

HoonSmart.com>> “หมอวิน-รัชต์ชยุตม์” เก็บ ฺฺBWG เพิ่ม ผงาดขึ้นเบอร์ 1 ถือหุ้น 5.02%

รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา (หมอวิน)

นายแพทย์ รัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา หรือ “หมอวิน” นักลงทุนรายใหญ่ของตลาดหุ้น รายงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ว่า วันที่ 13 ก.พ. 2566 ได้มาหุ้นบริษัท เบตเตอร์ เวลด์ กรีน ( BWG )  เพิ่ม 3.2315%

จำนวนหุ้นภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0269%  ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ