“หมอพงศ์ศักดิ์” โชว์เก็บ SKY-NTSC

HoonSmart.com>>”หมอพงศ์ศักดิ์” โชว์เก็บหุ้นเพิ่ม SKY-NTSC ถือหุ้น 5% และ 7.42% ตามลำดับ 

นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี หรือ “หมอพงศ์ศักดิ์” นักลงทุนรายใหญ่ รายงานสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า วันที่ 7 ก.พ. ได้มาหุ้นบริษัท สกาย ไอซีที ( SKY) เพิ่มอีก 0.0624% ส่งผลภายหลังการได้มา ถือหุ้น รวม 5.018%

นอกจากนี้ “หมอพงศ์ศักดิ์” ยังได้ซื้อหุ้นบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี ( NTSC ) เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2566 เพิ่มอีก 2.5267% รวมถือหุ้นภายหลังการได้มา 7.4267%