PPPGC ร่วมกิจกรรมฟอกทรายคืนสู่ทะเล

PPPGC ร่วมกิจกรรมฟอกทรายคืนสู่ทะเล

บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด  (PPPGC)  ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอบางสะพานน้อย, หน่วยป้องกันปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน, ศูนย์ป้องกันปราบปรามประมงทะเลชุมพร และกลุ่มชาวเลรักษ์ถิ่นอ่าวบางสะพานน้อย จัดกิจกรรม “ฟอกทรายคืนสู่ทะเล” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมชายหาด และสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ในการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ ชายทะเลหาดแหลมสน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์