ด่วน! ปปง. สั่งอายัดทรัพย์กรณี MORE ต่อ-ธุรกรรม ‘ปิงปอง’ เข้าความผิดมูลฐานแล้ว

HoonSmart.com>>คณะกรรมการธุรกรรมของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีมติสั่งอายัดทรัพย์กรณีมอร์  รีเทิร์น (MORE)  ต่อ มูลค่า 5,300 ล้านบาท เตรียมส่งอัยการขอศาลอายัดยาว พบธุรกรรมซื้อหุ้นของ “อภิมุข บำรุงวงศ์ (ปิงปอง)เข้าความผิดมูลฐานแล้ว ด้านก.ล.ต.เตรียมส่งข้อมูลหลักฐานฟ้องตำรวจสัปดาห์นี้ พบผู้กระทำความผิดปั่นหุ้น MORE 

รายงานข่าวจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้( 7 ก.พ.2566) คณะกรรมการธุรกรรม มีการประชุม เรื่องการอายัดทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น (MORE) รวม 34 รายการมูลค่ากว่า 5,300 ล้านบาท ที่จะครบกำหนด 90 วันในวันที่ 18 ก.พ. 2566 ซึ่งที่ประชุมมีมติอายัดทรัพย์ต่อ และส่งอัยการขอศาลอายัดยาว  เนื่องจากธุรกรรมของนาย อภิมุข บำรุงวงศ์ (ปิงปอง) ซื้อหุ้น MOREจำนวนมาก แต่ไม่มีเงินชำระค่าหุ้น เข้าความผิดมูลฐานแล้ว สร้างความเสียหายในวงกว้าง ทั้งโบรกเกอร์จำนวน 11 ราย และนักลงทุนทั่วไป รวมถึงความเชื่อมั่นของตลาดทุน

ทั้งนี้ ความผิดอาญาที่เป็นมูลเหตุ เป็นที่มา หรือเป็นการก่อให้เกิดหรือให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจากการกระทำ หรือเป็นความผิดหลักที่นำเอากฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปใช้บังคับกับเงินหรือทรัพย์สิน รวมถึง การกระทำผิดอาญานอกประเทศซึ่งหากการกระทำความผิดนั้นได้กระทำลงในประเทศจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย

ทางด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เตรียมนำข้อมูลแและพยานหลักฐานไปฟ้องตำรวจในสัปดาห์นี้ พบการกระทำความผิดสร้างราคาหุ้น MORE เมื่อเดือนพ.ย.2565  คดีประวัติศาสตร์ มีการซื้อขายหุ้น MORE มากกว่า 7,000 ล้านบาท นำโดยนาย อภิมุข หรือ ปิงปอง ขณะที่ฝั่งคนขายล็อตใหญ่มีจำนวนมาก

ก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. เปิดให้ผู้เสียหายคดีฉ้อโกงหุ้นบริษัทมอร์ รีเทิร์น ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ พร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดความเสียหายและจำนวนความเสียหาย ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.-17 เม.ย. 2566

นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสามของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น รายงานก.ล.ต.ว่า เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2566 ถูกบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซดคอม (ประเทศไทย) บังคับขายหลักประกัน (ฟลอร์เซล) หุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด 742,862,000 หุ้น สัดส่วน 10.35% ของทุนชำระแล้ว

ส่วนบล.จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) รายงานก.ล.ต.ว่า เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2566 ได้หุ้นบิ๊กล็อต MORE จำนวน 948.11 ล้านหุ้น สัดส่วน 13.2108% ในราคาสูงสุด 0.38 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 360 ล้านบาท โดยได้มาจากนาย อภิมุข บำรุงวงศ์ (ปิงปอง) , นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล , นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา และนาย วสันต์ จาวลา