IRPC ร่วมกิจกรรม “ฟอกทรายคืนสู่ทะเล” ปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ

บริษัท ไออาร์พีซี  หรือ IRPC โดย  วินัย นิยมธรรม นายคลังน้ำมันชุมพร และสุราษฎร์ธานี พร้อมผู้ปฏิบัติงานในคลังชุมพร ร่วมสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม “ฟอกทรายคืนสู่ทะเล” บริเวณชายหาดภราดรภาพ จ.ชุมพร จัดโดย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการร่วมรักษาความสะอาด เพื่อคงความสวยงามของทะเลและธรรมชาติ โดยมีหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม เช่น อบต.ปากน้ำชุมพร โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา