ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เพิ่มบริการ TSD e-Service ตอบโจทย์ผู้ลงทุนยุคใหม่

HoonSmart.com>> ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ขยายบริการ TSD e-Service เพิ่มฟีเจอร์สมัครบริการ Investor Portal ผ่าน NDID บริการโอนหุ้นออนไลน์จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เพิ่มการรับเอกสารในรูปแบบ e-Document อาทิ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) สอดคล้องe-Meeting อำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนยุคดิจิทัลเข้าถึงบริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

นางสาวยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) กล่าวว่า การทำธุรกรรมออนไลน์เติบโตอย่างต่อเนื่องจากการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (new normal) ทั้งในชีวิตประจำวันและการลงทุน โดยในปี 2565 พบว่าการทำธุรกรรมหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านบริการ TSD e-Service ในส่วนบริการ Investor Portal เติบโตถึง 64% จากช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 TSD จึงมุ่งพัฒนาบริการ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัลของผู้ถือหุ้น ให้สามารถทำธุรกรรมได้อย่างสะดวก คล่องตัว รวดเร็ว และปลอดภัย โดยตั้งแต่ต้นปี 2566 TSD ได้เริ่มให้บริการดิจิทัลใหม่แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

Investor Portal บริการข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ ได้แก่

o เพิ่มทางเลือกยืนยันตัวตนเมื่อสมัครใช้บริการ Investor Portal ด้วย NDID ผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking 9 ธนาคารพันธมิตร ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

o บริการโอนหุ้นออนไลน์จากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องยื่นเอกสาร ไม่ต้องเดินทาง เพียงกรอกข้อมูลผ่าน Investor Portal ให้ครบถ้วน และรอรับ SMS แจ้งผล

นอกจากนี้ ในช่วงยื่นภาษีเงินได้ประจำปี 2565 ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 นี้ ขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นใช้บริการยื่นเครดิตภาษีเงินปันผลออนไลน์ผ่าน Investor Portal ซึ่งได้รวมข้อมูลเงินปันผลมาตรา 40(4)(ข) จากทุกหลักทรัพย์ที่ TSD เป็นนายทะเบียน โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหรือส่งไฟล์ข้อมูลภาษีตรงถึงกรมสรรพากรได้ทันที

e-Document บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ TSD ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเพิ่ม e-Document ให้ครอบคลุมธุรกรรมหลังการซื้อขายมากขึ้น อาทิ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้สอดคล้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ e-Meeting จากเดิมที่มีเพียงรายงานการถือหลักทรัพย์ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมลอย่างรวดเร็ว หมดกังวลเรื่องเอกสารสูญหาย ปลอดภัยจากข้อมูลรั่วไหลด้วยการใส่รหัสผ่านส่วนตัวเพื่อเข้าดูเอกสาร รวมทั้งช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมจากการลดใช้กระดาษ

ผู้ถือหุ้นสามารถสมัครใช้บริการ Investor Portal และ e-Document ได้ที่ www.set.or.th/tsd เข้าเมนูบริการสำหรับนักลงทุน เลือก “บริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักลงทุน”

ทั้งนี้ TSD มุ่งเดินหน้ายกระดับการให้บริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อทำให้ตลาดทุนเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ลงทุน พร้อมรองรับธุรกรรมรูปแบบใหม่ในอนาคต