RATCH กดปุ่ม COD โรงไฟฟ้าราชโคเจนเนอเรชั่น (ส่วนขยาย)

HoonSmart.com> “ราช กรุ๊ป” เดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชโคเจนเนอเรชั่น (ส่วนขยาย) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 31.2 เมกะวัตต์และกำลังการผลิตไอน้ำ 7.15 ตันต่อชั่วโมง

บริษัท ราช กรุ๊ป (RATCH) เปิดผยว่า เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2566 โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชโคเจนเนอเรชั่น (ส่วนขยาย)ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการแล้ว ทั้งนี้ โรงไฟฟ้ามีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 31.2 เมกะวัตต์และกำลังการผลิตไอน้ำ 7.15 ตันต่อชั่วโมง โดยมัสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำกับลูกค้าอุตสาหกรรมดำเนินการโดยบริษัท ราชโคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวนนั้น