“บล.บัวหลวง” แนะ AH-SAT พร้อมคัดหุ้นเด่นก.พ.ชู PSL-VGI-NETBAY-QH

HoonSmart.com>> บล.บัวหลวง แนะกลยุทธ์คงถือเงินสดเพิ่มขึ้น ลดถือหุ้นใหญ่ เลือกหุ้นเล่นระหว่างรอตลาดพัก แนะนำเล่นตามหุ้นในพอร์ต Tactical ,เก็บหุ้น Green synthetic กลุ่มเปิดตัวกิจการใหม่ช่วยเพิ่ม ESG score, zero/neutral carbon หุ้นแนะนำวันนี้ AH, SAT หุ้นตัวตึงกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในพอร์ต Tactical ขึ้นำไปก่อนแล้ว แนะนำตัวตาม พร้อมแนะซื้อหุ้นเด่นเดือนก.พ. ชู PSL, VGI, NETBAY, QH