ตลาดปลด SP หุ้น TAPAC หลังส่งงบปี 65 กำไรทะยาน 737%

HoonSmart.com>> ตลาด mai ปลดเครื่องหมาย SP เปิดเทรดหุ้น TAPAC หลังส่งงบปี 65 กำไร 110 ล้านบาท ทะยาน 737% รับรู้รายได้เงินลงทุนบริษัทร่วมหนุน

ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัท ทาพาโก้ (TAPAC) รอบเช้าวันที่ 30 ม.ค. 2566 เนื่องจากบริษัทเผยแพร่งบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2565 ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แล้ว จากก่อนหน้านี้ถูกขึ้น SP ตั้งแต่ 4 ม.ค.2566 เนื่องจากบริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2565 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ด้านบริษัท ทาพาโก้ (TAPAC) เปิดเผยผลการดำเนินงานในปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค.2565 มีกำไรสุทธิ 110.53 ล้านบาท กำไรหุ้นละ 0.27 บาท เพิ่มขึ้น 737% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ เพียง 13.21 ล้านบาท กำไรหุ้นละ 0.03 บาท ทั้งนี้ เฉพาะไตรมาสที่ 4 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 90 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลงานงวด 9 เดือนที่ผ่านมา มีกำไรสุทธิ อยู่ที่ 200.66 ล้านบาท กำไรหุ้นละ 0.49 บาท

บริษัทแจ้งว่ามีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการผลิตภัณฑ์พลาสติก,แม่พิมพ์,ธุรกิจค้าปลีกและขายที่ดินโดยบริษัทย่อยประเทศไทยและสวีเดน รวม 1,333.73ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียง 0.42% จากที่ทำได้จำนวน 1,328.16ล้านบาท เนื่องจากการลดลงรายได้รายได้การจำหน่วยแม่พิมพ์และการค้าปลีกเครื่องสำอาง โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ 16.12% เพิ่มขึ้นจากระดับ 15.69% สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติกที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทย่อย C4Hus AB มีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ 1,331.11ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1,308.86 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 103.76 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบางส่วนในบริษัท พรีเมียร์แทงค์ คอร์ปอเรชั่น (PTC)

บริษัทฯแจ้งว่ามีการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในงบการเงินคร้ังนี้ เฉพาะในส่วนของการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เนื่องมาจากการขาดแคลนบุคลากรและข้อมูลในส่วนดังกล่าว โดยในส่วนธุรกิจดังกล่าวได้มีการปิดสาขาสุดท้ายไปในเดือนพฤศจิกายน 2565 ทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความพอเพียงของข้อมูล ซึ่งส่งผล กระทบต่อตัวเลขเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รายได้ ค่าใช้จ่าย โดยกำหนดเสร็จสิ้นในเดือนเม.ย. 2566