“บลจ.บัวหลวง” เฉือนขาย ADD 2.3 ล้านหุ้น เหลือถือ 4.3536%

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวง เฉือนขายหุ้น ADD ออก 2.3 ล้านหุ้น สัดส่วน 1.4375% เหลือถือหุ้นในพอร์ต .96 ล้านหุ้น กว่า 4.3536%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด (BBLAM) จำหน่ายหุ้นของบริษัท แอดเทค ฮับ (ADD) เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2566 จำนวน 2.3 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.4375% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 6,965,800 หุ้น คิดเป็น 4.3536% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ความเคลื่อนไหวหุ้น ADD เมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา เปิดที่ 10.10 บาท ขึ้นแตะสูงสุด 10.40 บาทและปิดต่ำสุดของวันที่ราคา 9.75 บาท -0.20 บาท หรือ -2.01% มูลค่าการซื้อขาย 73.45 ล้านบาท

ล่าสุด 27 ม.ค.2566 ปิดตลาดที่ 9.85 บาท +0.10 บาท หรือ +1.03% มูลค่าการซื้อขาย 88.12 ล้านบาท