บีทีเอส แจ้งสิทธิผู้ถือหุ้น จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 23 -31 ม.ค.66

HoonSmart.com>> บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 0.25 บาท ได้ตั้งแต่ 23-31 ม.ค.66 

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ  แจ้งให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ว่ามีสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ครั้งที่ 2  ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)   10 หุ้นเดิมต่อ 37 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.25 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้ท่านติดต่อ “หน่วยเฉพาะกิจเพื่อการจองซื้อหุ้น” ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-617-6000 หรือ 02-617-7300 ต่อ 1030 ถึง 1034 และ 1038 ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์  ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. เว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์