ตลาด mai ไฟเขียวหุ้น SAF ซื้อขาย 19 ม.ค.นี้

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ไฟเขียวหุ้นบริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล (SAF) เข้าเทรด 19 ม.ค.นี้  ทั้งหมด 300 ล้านหุ้น ไอพีโอ 80 ล้านหุ้น ราคา 1.93 บาท

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) สั่งรับหุ้นบริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล (SAF) จำนวนทั้งหมด 300 ล้านหุ้น เข้าซื้อขายในตลาด mai ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

หุ้น SAF เสนอขายไอพีโอ 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขาย 1.93 บาท

บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและแปรรูปเหล็กกล้าเกรดพิเศษ เพื่องานอุตสาหกรรมต่าง ๆและเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องในส่วนการเลื่อยเหล็ก กล้า

ผลดำเนินงานไตรมาส 3 สิ้นสุด 30 ก.ย.2565 กำไรสุทธิ 58,000 บาท เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน กำไรสุทธิ 949,000 บาท , งวด 9 เดือน 2565 กำไรสุทธิ 10 ล้านบาท เทียบปี 2564 กำไรสุทธิ 8.98 ล้านบาท

งวดปี 2564 กำไรสุทธิ 15.53 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.09 บาท และปี 2563 กำไรสุทธิ 2.44 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.01 บาท