10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_Dec. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อKTILF-1.803.251.901.73
2กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบันKTFIXPLUS-I1.361.881.581.87
3เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF1.771.822.022.24
4เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด FKKP ACT FIXED-F1.861.701.82--
5เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัมKKP ACT FIXED1.681.341.461.87
6เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออมKKP ACT FIXED-SSF1.681.34----
7กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่มKFAFIX-C1.660.91----
8กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางKFMTFI1.550.811.031.43
9กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFAFIX-A1.580.741.161.81
10กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออมKFAFIXSSF1.580.74----

Short Term Bond_Dec. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL DPLUS-X0.599.113.66--
2พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL iDAILY-C3.823.931.571.58
3เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDSF0.901.061.25--
4เคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด FKKP PLUS-F0.610.911.05--
5พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพGBRMF0.390.870.100.70
6แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF0.810.861.371.39
7เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์KACB1.540.791.351.82
8ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพUOBGBRMF0.090.730.921.25
9เอกตราสารหนี้คืนกำไรONE-FAR0.520.730.791.21
10เคเคพี ตราสารหนี้พลัสKKP PLUS0.510.720.861.09

ลำดับลำดับลำดับ6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.350.570.61--
2ธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพT-NMRMF0.380.560.340.64
3เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F*KKP MP-F0.350.56----
4ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.330.560.570.92
5ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปTCMF0.320.540.540.78
6ธนชาตบริหารเงินT-CASH0.370.520.500.79
7เคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพKKP MMRMF0.350.510.380.65
8แอล เอช ตลาดเงิน ชนิดผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการLHMM-L0.340.51----
9ดาโอ มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพDAOL-MONYRMF0.300.50----
10ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้นTISCOSTF0.310.490.400.65

Global Bond_Dec. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-MBOND2.757.151.17--
2ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้นTUSFIX-1.034.764.821.75
3ไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศSCBFST-1.414.155.402.37
4ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลUFFF-I-0.38-1.59----
5แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-RASP-FFPLUSR-1.98-1.801.08-1.37
6ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์UFFF-0.51-1.86----
7แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-AASP-FFPLUSA-2.02-1.921.02-1.40
8ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลียSCBAUD-2.72-2.563.34-1.38
9ทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond PlusTMB-T-ES-APlus-1.71-3.24----
10วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนสถาบันONE-GLOBHY-I2.34-6.08-0.850.56

Emerging Market Bond_Dec. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี ไชน่า บอนด์MCBOND-2.61-5.47----
2ไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income(ชนิดสะสมมูลค่า)SCBABOND(A)-0.84-6.90----
3เคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CHINABOND-A-6.88-11.12----
4ตราสารหนี้เอเชียASIA-B-3.53-12.03-3.21-0.92
5ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB-4.47-17.17-6.81-3.45
6ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND-1.28-17.58-4.84-1.74
7ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF-0.60-18.00-6.48-3.59
8อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์AEOB1.88-19.36-7.94-4.63
9เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB-1.04-20.81-7.82-3.14

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2565

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2565

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก