10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large Cap_Dec. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อกำรออมTISCOWB-SSF10.03 14.16----
2ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTISCOWB-A10.0414.167.53--
3บีแคป เอ็มเอสซีไอไทยแลนด์ หุ้นระยะยาวBCAP-MSCITH LTF9.937.891.17--
4เค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบันK-STAR-I(D)14.177.895.65--
5พรินซิเพิล หุ้นปันผลPRINCIPAL DEF9.88 7.666.230.57
6พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL EEF-X9.507.333.83--
7พรินซิเพิล หุ้นระยะยาวPRINCIPAL LTF-T9.517.125.23-0.15
8ไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBLARGEE8.807.064.05 --
9แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHACTLTF-A8.406.829.644.30
10แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลLHACTLTF-D8.406.809.61 4.29

Equity Small Mid Cap_Dec. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงปัจจัย 4BBASIC7.5411.215.15-2.04
2กรุงศรีหุ้นไดนามิคKFDYNAMIC8.157.648.36-0.44
3กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผลKFDNM-D8.137.578.58-0.42
4กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค ชนิดจ่ายเงินปันผลKFLTFDNM-D7.797.018.61--
5กรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอKT-mai10.936.8825.156.51
6กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพKFDNMRMF7.206.779.22--
7แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าLHSTRATEGY-A8.025.845.993.14
8แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมและสะสมมูลค่าLHSTRATEGY-ASSF8.025.84----
9แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตLHSTRATEGY-R8.025.846.093.19
10แอล เอช สแทรทิจี อิควิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์LHSTRATEGY-E8.025.84----

Property Indirect_Dec. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิลT-PropInfraFlex2.23-3.47-8.88-0.43
2ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพT-PropertyRMF2.33-4.40-9.68-1.57
3ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์T-PROPERTY2.48-4.53-10.37-1.40
4เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์M-Property1.41-5.63-10.65-0.50
5เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพMPDIVPVD1.38-5.91----
6เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออมMPDIVSSF1.38-5.91----
7เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์MPDIVUNIT-5.91----
8เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุนMPDIVMF1.37-5.92-9.96-0.54
9ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ลTTHREIT-1.04-6.47----
10เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพM-PROP RMF0.81-6.76-10.51-0.98

Aggressive Allocation _Dec. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพPMIXRMF6.845.452.79-1.73
2ยูโอบี สมาร์ท มิเลนเนียม โกรว์ธUOBSMG8.104.752.10-1.42
3ไทยสร้างโอกาสTOF7.444.073.611.08
4แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF7.204.037.332.50
5แอล เอช ซีเล็ค ชนิดจ่ายเงินปันผลLHSELECT-D7.534.006.392.90
6ผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออมBM70SSF4.653.99----
7แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลLHFL7.023.526.641.71
8ธนชาตเจริญทรัพย์ปันผลT-CSD6.262.670.18-2.19
9กรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพRMF15.682.342.790.60
10เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพKFLRMF4.712.224.120.77

Moderate Allocation_Dec. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI FLEX RMF4.822.482.100.76
2ไทย บาลานซ์ฟันด์TBF5.132.22-2.62-2.18
3ธนชาต มัลติ อินคัมT-MultiIncome4.251.92-2.30--
4ไทยพาณิชย์ Robo Asset Allocation ชนิดสะสมมูลค่าSCBRAAA2.861.820.08--
5ไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ลSCBFLX5.071.792.071.43
6เค ไลฟ์สไตล์ 2530K-25303.181.694.251.92
7ธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผลT-STSD4.531.450.71-0.91
8รวงข้าวดุลทรัพย์RKBC3.711.244.691.96
9เค ไลฟ์สไตล์ 2520K-25202.711.003.291.80
10ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาวTMBAALF3.390.96-2.00-0.61

Conservative Allocation_Dec. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี
1เอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปMIPLUS-G4.753.48--
2ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณB-SENIOR1.710.681.04
3กรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 เพื่อการเลี้ยงชีพKT25/75RMF2.870.611.45
4ทหารไทย อินคัมพลัสTMBINCOME0.910.45-1.62
5เค ไลฟ์สไตล์ 2510K-25101.690.392.37
6กรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75 ชนิดสะสมมูลค่าKT25/75-A2.990.371.57
7กรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25 /75 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKT25/75-R2.990.371.57
8เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKBLRMF2.640.342.56
9วรรณ ดีไลท์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-DELIGHT-RA1.010.31-0.26
10วรรณ ดีไลท์ ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-DELIGHT-RD1.000.30-0.27

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2565

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก