10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2565

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_Dec. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท รีเทิร์น ชนิดสะสมมูลค่าSCBGEARA3.895.426.08--
2ยูไนเต็ด โกลบอล อิควิตี้ แอบโซลูท รีเทิร์นUGEAR3.475.287.07--
3ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPGFP8.01-2.4314.90--
4ไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์SCBPGF7.46-3.4014.438.09
5ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์UGD5.59-8.811.553.81
6พรินซิเพิล โกลบอล แมเนจ โวลาติลิตี้ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL GMV-A0.89-11.730.14--
7เค Sustainable ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-SUSTAIN-UI-1.27-12.61----
8เคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-WEQ-A1.00-12.743.022.51
9กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผลKFGDIV-D2.32-13.10----
10กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่าKFGDIV-A2.32-13.10----

Asia Pacific ex-Japan Equity_Dec. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงหุ้นเอเชียB-ASIA-3.59-9.692.930.79
2บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพB-ASIARMF-3.89-10.142.45--
3เคดับบลิวไอ เอเชียน อิควิตี้ พลัส เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่าKWI AEPLUS-A-0.19-17.41-0.93--
4ยูโอบี สมาร์ท เอเชียUOBSA-5.57-19.344.76 -1.21
5ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพTAPRMF-5.35-19.78-4.12-3.98
6พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้PRINCIPAL APEQ-7.01-19.80-2.04-1.73
7พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL APDI-A-7.06-19.90-1.79-1.46
8ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปนTISCOAP-5.60-19.96-4.42-4.04
9พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL APDIRMF-7.16-20.13-2.31 -2.00
10กรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่าKFHASIA-A-6.85-20.79-3.89--

Emerging Market Equity_Dec. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้KF-LATAM3.646.86-5.91-3.04
2ทิสโก้ ละติน อเมริกาTISCOLAF5.974.74-8.43-6.09
3กรุงศรีบริคสตาร์KF-BRIC-7.39-17.69-4.12-1.59
4ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ-6.56-18.73-0.15-2.25
5ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตTISCOGEM-7.05-21.18-4.61-3.67
6อเบอร์ดีน โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM-3.24-21.590.08-1.72
7เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO-1.62-22.57-4.78-2.06
8วรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้1AM-GEM-7.47-23.30-1.24-3.10
9เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุนK-SEMQ-2.49-23.63-6.96-4.29
10แอสเซทพลัสบริคASP-BRIC-3.32-23.75-9.56-5.62

Europe Equity_Dec. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูโร ไฮดิวิเดนด์EHD9.48-5.493.833.22
2ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรทTMBEG2.66-7.245.475.36
3ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEGRMF2.45-7.374.804.88
4เค ดัชนีหุ้นยุโรปK-EUX10.45-7.983.194.44
5ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUEQP6.30-9.191.92--
6ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBEUEQE6.30-9.193.71--
7ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมTISCOEU-SSF10.04-9.50----
8ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTISCOEU-A10.04-9.511.703.42
9ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMEU5.92-9.682.783.99--
10ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBEUEQA5.76-10.10----

US Equity_Dec. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-ART2.913.523.231.93
2ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์TMBUSO7.32-7.415.945.59
3ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์SCBDJI(E)7.33-8.07----
4ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBDJI(P)7.08-8.51----
5ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ (ชนิดเพื่อการออม)SCBDJI(SSF)7.07-8.52----
6ไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ ชนิดสะสมมูลค่าSCBDJI(A)7.07-8.52----
7กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์KF-HSMUS4.20-16.021.092.28
8ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์TUSEQ-UH-0.89-16.7810.828.77
9เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่าAFMOAT-HA0.31-17.01----
10ไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBS&P500P1.26-18.797.26--

Japan Equity_Dec. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสนิปปอนโกรทASP-NGF5.5913.749.984.71
2เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-JAPAN-A4.202.765.332.51
3เคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-JAPAN-D4.192.745.412.54
4ธนชาตเจแปน อิควิตี้T-JapanEQ4.71-0.102.46-1.14
5ทหารไทย Japan Active EquityTMBJPNAE4.43-0.242.30-0.89
6เค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-A ชนิดสะสมมูลค่าK-JPX-A(A)1.76-4.004.132.27
7เค ญี่ปุ่น หุ้นทุนK-JP0.59-4.103.511.92
8เค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKJPRMF0.58-5.902.671.01
9ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E-0.40-7.864.66
10ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNK225P-0.40-7.864.66--

China Equity_Dec. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCEE-12.31-11.43-9.44--
2ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBCEP-12.67-12.15-10.00--
3ไทยพาณิชย์หุ้นจีนSCBCE-12.75-12.32-10.35-7.88
4แอสเซทพลัสเอชเอสไอASP-HSI-11.39-15.74-11.58-7.89
5ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCEHE-13.96-16.53-14.59--
6ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTCHRMF-13.33-16.80-15.46-10.74
7วรรณไชน่าออโต้รีเด็มชั่นฟันด์ONE-CHINA-14.13-16.81-15.61-11.46
8ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBCEHP-14.36-17.32-15.42--
9ไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์SCBCEH-14.39-17.37-15.45-10.02
10กรุงศรีไชน่าอิควิตี้KF-CHINA-14.30-17.39-15.29-11.85

Global Health Care_Dec. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่าKWI HCARE-A2.27-1.3210.537.01
2เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดจ่ายเงินปันผลKWI HCARE-D2.24-1.3810.506.99
3ไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGHCP9.90-5.492.98--
4ไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGHC9.24-5.855.917.88
5กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผลKFHEALTH-D1.22-6.0711.498.29
6กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A1.22-6.0711.60
7เคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-HEALTHCARE-A8.35-6.126.098.03
8ธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์T-HEALTHCARE8.28-6.145.567.31
9เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)1.18-6.2111.849.69
10ไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGHCA9.02-6.32----

Property - Indirect Global_Dec. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ เจแปน รีทTJREIT-2.04-7.43-3.084.23
2เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKWI APREIT-R-7.30-13.32-5.40-1.33
3เคดับบลิวไอ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่าKWI APREIT-A-7.30-13.32-5.40-1.32
4ทิสโก้ เอเชียน รีทTAREIT-4.41-13.63-2.67--
5วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์ONEPROP-SG-10.51-15.20-7.82-4.15
6ธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้T-AsianProp-4.52-17.27-8.50-2.52
7ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property FlexibleTMB-ES-APPF-11.14-18.95-11.02--
8กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFGPROP-A-6.38-23.44-2.81--
9กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D-6.38-23.44-2.811.80
10ทีเอ็มบี Global PropertyTMBGPROP-7.18-23.87-6.70-3.39

Global Allocation_Dec. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติBPLUS0.26-5.62-1.04--
2บริลเลียนท์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติBPLUS-R0.26-5.62-1.04--
3ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์นTMBGRR0.55-5.63-2.39-1.52
4ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติSCBGINR0.53-7.99-0.351.08
5เค ออลโรดส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-ALLROAD-UI-2.63-8.05----
6ไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัสSCBGPLUS0.62-8.07-0.361.17
7ไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio ชนิดสะสมมูลค่าSCBWIPA-1.58-8.11----
8ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์ ชนิดรับชื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติUPINCM-N1.61-8.31----
9ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์UPINCM1.58-8.37-1.82-0.56
10เคแทม การันตี 90KT-G90-1.83-8.40----

Commodities Precious Metals_Dec. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE-2.244.2711.13--
2ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD-2.453.8210.647.43
3บีแคป โกลด์BCAP-GOLD-1.593.39----
4บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF-2.703.309.756.77
5บัวหลวงโกลด์ฟันด์BGOLD-2.803.3010.016.93
6กรุงศรีโกลด์KF-GOLD-2.743.139.356.40
7ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGOLDRMF-UH-2.492.969.866.72
8ธนชาตทองคำแท่ง-UHTGOLDBULLION-UH-2.682.679.886.85
9ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลUOBSG-N-1.962.439.606.36
10ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผลUOBSG-D-1.972.389.506.32

Commodities Energy_Dec. 2022.

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL-12.6726.64-4.23-2.42
2ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL6-13.9924.40-13.76-8.17
3ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL-14.4024.04-12.59-7.65
4ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL-17.7313.6416.158.61
5เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL-18.2412.3315.798.23
6ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL-17.029.9210.696.75
7กรุงศรี ออยล์KF-OIL-17.619.8611.995.25
8เค ออยล์K-OIL-17.689.1910.346.89
9แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL-17.588.0310.836.26
10ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL-17.747.5910.157.07

Foreign Investment Miscellaneou_Dec. 2022

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค Global Tech PE 20A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-GTPE20A-UI0.2418.23----
2วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ONE-ACTIVE6/2-16.2013.147.253.04
3พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลPRINCIPAL GCF-D-4.1213.1114.477.19
4วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS-UI4.4911.57----
5วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS2-UI5.1711.01----
6ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC-11.3210.5916.354.34
7แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยASP-LEGACY-UI-1.279.56-2.33--
8เค โกลบอลไพรเวทอิควิตี้ 19A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-GPE19A-UI-7.198.6716.99--
9ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัสSCBCOMP-5.716.8110.874.23
10เค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 9 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKEC9-BR1.023.19----

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2565

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2565

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2565

 

ขอบคุณข้อมูลจาก