ธปท.แจกไลเซ่นส์ Virtual Bank ไม่เกิน 3 ราย

HoonSmart.com>>ธปท.ขีดเส้น Virtual Bank แจกไลเซ่นส์ไม่เกิน 3 ราย ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท เผยขั้นตอนการยื่นขออนุญาต คาดจะเปิดให้บริการได้เร็วที่สุดปี 2567 ช่วยตอบโจทย์ Green Line ได้อย่างยั่งยืน จำนวนผู้เล่นใหม่ช่วยกระตุ้นการแข่งขันในระบบสถาบันการเงินอย่างเหมาะสม ไม่มากเกินควรจนกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินและระบบสถาบันการเงิน  เผยมีผู้สนใจ 10 ราย กลุ่มธนาคารกรุงไทย (KTB) ร่วมกับ AIS และ GULF  มาแรง 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศแนวทางการอนุญาตให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาและให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล หรือ Virtual Bank ในวันที่ 12 ม.ค.2566 คาดว่าน่าจะจัดตั้งได้เร็วที่สุดภายในปี 2567 และจะมีจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตไม่เกิน 3 ราย

สำหรับกระบวนการรับสมัครและคัดเลือก จะเปิดรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) วันที่ 12 ม.ค.-12 ก.พ. หลังจากนั้นจะเปิดให้ผู้ที่สนใจหารือและยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งมายังธปท.ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดตั้ง Virtual Bank มีผลบังคับใช้  โดยธปท.จะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมภายใน 6 เดือน และนำเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมที่สุดต่อ รมว. คลัง พิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 3 เดือน

ในเบื้องต้นคาดว่าจะเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้ง Virtual Bank ต่อ รมว. คลัง ไม่เกิน 3 ราย ที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ Green Line ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้เพื่อให้มีจำนวนผู้เล่นใหม่เข้ามาช่วยกระตุ้นการแข่งขันในระบบสถาบันการเงินอย่างเหมาะสม ไม่มากเกินควรจนกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการเงินและระบบสถาบันการเงิน หรือจนไม่สามารถกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกให้จัดตั้ง Virtual Bank จะต้องเริ่มเปิดดำเนินการภายใน 1 ปี โดย ธปท. จะตรวจสอบความพร้อมก่อนเสนอ รมว. คลัง พิจารณาให้ใบอนุญาตแก่ Virtual Bank เพื่อเริ่มเปิดดำเนินการ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันสมควร ธปท. อาจผ่อนผันให้ Virtual Bank เริ่มเปิดดำเนินการหลังจาก 1 ปีก็ได้

นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธปท. เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้สนใจประมาณ 10 ราย จากหลายประเภทธุรกิจ ในระยะแรกพิจารณาให้ไม่เกิน 3 รายก่อน ในอนาคตมีโอกาสเปิดเพิ่ม ต้องติดตามประเมินผล ไม่ได้อยากให้มีการแข่งขันเกินไป 3 รายกำลังพอดี การมีธนาคารใหม่ ธปท.ต้องเข้าไปกำกับดูแลใกล้ชิด ก็ต้องดูกำลังของเราด้วยว่าจะกำกับดูแลได้มากแค่ไหน

การอนุญาตให้จัดตั้ง Virtual Bank ได้แก่ 1.สามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้เต็มรูปแบบ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปได้ 2.ผู้ขอจัดตั้ง จะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท จะมารายเดียว ร่วมทุน หรือ ร่วมทุนต่างชาติก็ได้แต่ต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 25% มีรูปแบบธุรกิจที่ตอบโจทย์เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการดิจิทัล และการใช้ข้อมูลที่หลากหลาย 3. ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การกำกับดูแลเช่นเดียวกันกับธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบัน หากพบว่ามีรายใดที่บริหารกิจการมีปัญหา ไม่สามารถแก้ไขได้ ก็ต้องเลิกกิจการตามแผน EXIT PLAN ที่ได้เสนอให้ ธปท. พิจารณาล่วงหน้า

ปัจจุบันกลุ่มทุนที่แสดงความสนใจยื่นขอใบอนุญาต Virtual Bank ชัดเจนที่สุด ได้แก่ กลุ่มธนาคารกรุงไทย (KTB) ร่วมกับ AIS และ GULF   ส่วนบริษัทบัตรกรุงไทย (KTC) ก็แสดงความสนใจ นักวิเคราะห์ประเมินว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดในกลุ่มไฟแนนซ์