CCET เปิดยอดขายปี 65 กว่า 1.71 แสนลบ. เติบโต 26.5%

HoonSmart.com>> “แคล-คอมพ์อีเล็คโทรนิคส์” เผยยอดขายเดือนธ.ค.65 อยู่ที่ 1.40 หมื่นล้านบาท เติบโต 17% จากธ.ค.64 แผ่วลง 13% จากเดือนพ.ย.65 หนุนทั้งปียอดขายกว่า 1.71 แสนล้านบาท เติบโต 26.5%

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ CCET เปิดเผยยอดขายประจำเดือน ธ.ค.2565 อยู่ที่ 397.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 14,051.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบเดือนธ.ค.2564 อยู่ที่ 339.67 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 11,443.50 ล้านบาท แต่ลดลง 12.7% จากเดือนพ.ย.2565 อยู่ที่ 397.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 17,304.95 ล้านบาท

ขณะที่ยอดขายทั้งปี 2565 อยู่ที่ 4,482.62 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 171,857.69 ล้านบาท เติบโต 26.5% จากปี 2564 อยู่ที่ 3,857.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 122,952.23 ล้านบาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 35.3725 บาท และอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 30.9579 เหรียญไต้หวัน

ทั้งนี้ เนื่องจากหลักทรัพย์ Taiwan Depository Receipt (TDR) ของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน ดังนั้นบริษัทจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันในการประกาศยอดขายรายเดือนของบริษัทฯ ซึ่งนอดขายปี 2565 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี