ธอส. ออกเงินฝากออมทรัพย์ Happy Savings ดอกเบี้ย 2.25%

HoonSmart.com>>”ธนาคารอาคารสงเคราะห์”จัดแคมเปญพิเศษสำหรับผู้รักการออมภายในวันที่ 31 มี.ค.66 กับเงินฝาก  Happy Savings รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 2.25% ต่อปี นับตั้งแต่วันแรกถึง31 มี.ค. 69  เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป บุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเทียบเท่าดอกเบี้ยฝากประจำ 2.65% ต่อปี 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2566 จัดแคมเปญพิเศษสำหรับผู้รักการออม กับเงินฝากออมทรัพย์ Happy Savings รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง 2.25% ต่อปี (นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 31 มี.ค. 69) เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มี.ค. 66 เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป บุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่ากับได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2.65% ต่อปี สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป รับฟรีกระเป๋าบรรจุของใบใหญ่ 1 ราย/ 1 ใบ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 66