บลจ.ทิสโก้ออกกอง TGCINC ลงทุนหลากสินทรัพย์ทั่วโลกสู้ตลาดผันผวน

HoonSmart.com>> “บลจ.ทิสโก้” เอาใจนักลงทุนกลัวตลาดหุ้นผันผวน เสิร์ฟกองทุน “ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม” กระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลกทั้งตราสารหนี้ หุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มความอุ่นใจแม้เศรษฐกิจอาจเข้าสู่ภาวะถดถอย เปิด IPO 6-16 ม.ค.66

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2566 เศรษฐกิจทั่วโลกมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทำให้นักลงทุนมองหาสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ ความเสี่ยงต่ำ และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยเฉพาะตราสารหนี้ที่ในปีนี้นักลงทุนมีโอกาสได้รับทั้งดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากส่วนต่างราคากรณีผลตอบแทนพันธบัตรมีแนวโน้มปรับตัวลง เนื่องจาก การดำเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในประเทศหลักๆ เริ่มเข้าสู่ช่วงปลายวัฏจักรแล้ว

อย่างไรก็ตาม บลจ.ทิสโก้ยังมองว่าการลงทุนในหุ้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับพอร์ตการลงทุน แม้ว่าจะเจอปัจจัยลบจากกำไรบริษัทจดทะเบียนที่อาจเติบโตช้าลงหากเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย แต่หากเลือกลงทุนในหุ้นกลุ่มที่มีงบการเงินที่แข็งแกร่งก็อาจจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับพอร์ตได้

ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในภาวะการลงทุนทั่วโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง บลจ.ทิสโก้จึงเปิดเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม (TGCINC) กองทุนรวมผสม ความเสี่ยงระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เป็นต้น และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด บลจ.ทิสโก้แบ่งกองทุน TGCINC ออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดหน่วยลงทุนสะสมผลตอบแทน (TGCINC-A) และ ชนิดหน่วยลงทุนรับซื้อคืนอัตโนมัติ (TGCINC-R) เปิดเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 6-16 มกราคม 2566

นายสาห์รัชกล่าวว่า เบื้องต้นกองทุนเปิด TGCINC จะลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศประมาณ 80% รองลงมาคือกองทุนรวมหุ้นทั่วโลก 10% กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานทั้งไทยและต่างประเทศประมาณ 10% ในส่วนกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศที่ บลจ.ทิสโก้เลือกจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสูง

“จุดเด่นของกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนเซอเวทีฟ อินคัม คือ เป็นกองทุนที่ครบเครื่องในกองทุนเดียว เหมาะกับลูกค้าที่รับความเสี่ยงได้บ้าง หรืออาจจะรับความเสี่ยงได้แต่ยังคงมีความกังวลกับสภาวะตลาด แต่ก็ไม่อยากเสียโอกาสเนื่องจากระดับราคาหุ้นโลกปรับฐานลงมาต่ำ อยากเริ่มสะสมหุ้นเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการฝากเงินหรือลงทุนในตราสารหนี้เพียงอย่างเดียว แต่ยังไม่ต้องการความผันผวนมากนัก เพราะกองทุนนี้มีนโยบายลงทุนทั้งตราสารหนี้ หุ้น และสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ ทั่วโลก เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างมีเสถียรภาพ ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสมในช่วงตลาดผันผวน นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนยังสามารถปรับเปลี่ยนกองทุนและปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในแต่ละขณะ” นายสาห์รัชกล่าว

พิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ลงทุนกองทุน TGCINC ตั้งแต่วันที่ 6-16 มกราคม 2566 ยอดเงินลงทุนสะสมทุก ๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A (TSF-A) กองทุนหุ้นไทย ระดับ 5 ดาว* มูลค่า 100 บาท สูงสุด 5,000 บาท (* ข้อมูลการจัดอันดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สามารถดูข้อมูลการจัดอันดับได้ที่ www.morningstarthailand.com)