มอร์นิ่งสตาร์เผย ESG Risk Rating หุ้นไทยระดับปานกลาง

HoonSmart.com>> “มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช” ประเมิน ESG Risk Rating หุ้นไทยกว่า 140 บริษัท ครอบคลุมหลายกลุ่มอุตสาหกรรมพบความเสี่ยงระดับปานกลาง เผย 14 บริษัทมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในรอบ 12 เดือน ด้าน TOA ได้ปรับระดับคะแนนดีขึ้นจากความเสี่ยงสูง ขึ้นแตะระดับต่ำ หลังมีนโยบายจัดการของเสียและทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างดี ส่วนกลุ่มที่ “ความเสียงค่อนข้างสูง” เกี่ยวข้องพลังงาน ผลิตไฟฟ้า จากธุรกิจเหล่านี้มีความเสี่ยง ESG ด้านสิ่งแวดล้อมที่สูง

บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า การลงทุนอย่างยั่งยืนได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐหรือเอกชนต่างให้ความสำคัญกับความยั่งยืน โดยมอร์นิ่งสตาร์ได้มีการจัดทำ Morningstar Sustainability Rating สำหรับกองทุน หากกองทุนมีความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่ต่ำที่สุดในกลุ่มก็จะได้คะแนนระดับ 5 globes ซึ่งเป็นการนำข้อมูลคะแนนความเสี่ยง ESG ของแต่ละบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกที่ประเมินโดยบริษัท Sustainalytics มาใช้ ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนในไทยได้รับการประเมินรวมกว่า 140 บริษัท ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

สำหรับภาพรวมการประเมิน ESG Risk Rating โดย Sustainalytics ในหุ้นไทยกว่า 140 ตัว หากแบ่งตามกลุ่มความเสี่ยง 5 กลุ่ม จากความเสี่ยงน้อยไปหามาก ได้แก่ Negligible, Low, Medium, High, Severe จะพบว่าบริษัทไทยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Medium หรือความเสี่ยงปานกลาง และมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนหุ้นมากที่สุดจากปี 2019

การประเมินโดยวิธีของ Sustainalytics จะสามารถนำคะแนนของบริษัทที่มีธุรกิจไม่เหมือนกันมาเปรียบเทียบกันได้ จากภาพด้านล่างแสดงข้อมูลบริษัทจดทะเบียนไทย โดยเป็นคะแนนเฉลี่ยของแต่ละ sub-industry จะเห็นได้ว่ากลุ่มที่มีความเสียงค่อนข้างสูงจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน การผลิตไฟฟ้า จากที่ธุรกิจเหล่านี้มีความเสี่ยง ESG ด้านสิ่งแวดล้อมที่สูง และความเสี่ยงเหล่านั้นก็อาจจัดการได้ยากจากธรรมชาติของการประกอบธุรกิจ

สำหรับบริษัทที่เข้ามาอยู่ในรายชื่อบริษัทที่ได้รับการประเมิน ได้แก่ SCGP เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการประเมินเพิ่มในปีนี้ โดยมีความเสี่ยง ESG อยู่ในระดับต่ำ จากการที่บริษัทมีลักษณะธุรกิจที่มี exposure ESG risk ในระดับต่ำ และสามารถจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นได้ค่อนข้างดี จากภาพด้านล่างเป็นการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นทั่วโลกที่ทำธุรกิจธุรกิจลักษณะเดียวกันคือ Paper Packaging จะเห็นได้ว่า SCGP มีความเสี่ยงที่ไม่ต่างจากกลุ่มมากนัก แต่มีการจัดการความเสี่ยงได้ดีกว่าค่าเฉลี่ย

ขณะที่การประเมินแต่ละบริษัทโดย Sustainalytics จะมีการทบทวนข้อมูลทุกปี โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทส่วนใหญ่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนคะแนนไปจากเดิม ทำให้ระดับความเสี่ยง (Negligible, Low, Medium, High, Severe) ส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง และมีจำนวน 14 บริษัทที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากการประเมินในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) หรือ TOA ได้รับการปรับระดับคะแนนให้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ จากความเสี่ยงสูง (High) มาอยู่ที่ระดับต่ำ (Low) โดยมีการทบทวนการประเมินล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา การปรับคะแนนครั้งนี้เกิดจากความเปลี่ยนแปลงในส่วนของการจัดการความเสี่ยง จากภาพด้านล่างจะเห็นได้ว่า ในมิติของ Management Momentum มีการจัดการความเสี่ยงจากระดับปานกลาง (Average) ในปีที่แล้ว มาอยู่ที่ Strong จากการที่บริษัทที่นโยบายจัดการของเสียและทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างดี