‘ปรมาภรณ์’ ทุ่ม 45 ล้านบาท ซื้อ BDMS 1.6 ล้านหุ้น

HoonSmart.com>>”ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ” เก็บหุ้น “กรุงเทพดุสิตเวชการ ” 3 ล็อต  รวม 1,568,000 หุ้น ราคาเฉลี่ย 29.03  บาท วันที่ 29 ธ.ค.65 

นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) รายงานก.ล.ต.ว่า วันที่ 29 ธ.ค.2565 ได้ซื้อหุ้น 3 ล็อต รวม 1,568,000 หุ้น ราคาเฉลี่ย 29.03 บาทรวมเป็นเงินประมาณ 45.52 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวน 480,000 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 29.00 บาทเป็นเงิน 13.92 ล้านบาท
ซื้ออีก 688,000  หุ้น ราคา 29 บาท เป็นเงิน 19.95 ล้านบาทและ  400,000 หุ้น ราคา 29.13 บาทเป็นเงิน  11.65 ล้านบาท

ด้านราคาหุ้น BDMS ปิดที่ 29 บาท ลดลง 0.75 บาทหรือ -2.52% เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2565