กองทุน UGQG-SSF , UGISRMF โค้งสุดท้ายลดภาษี กระจายลงทุนทั่วโลก

HoonSmart.com>> เข้าสู่โค้งสุดท้ายปลายปี 65 หลายคนที่ยังตัดสินใจไม่ถูกจะเลือก “กองทุนลดหย่อนภาษี SSF & RMF” กองทุนไหนดี? ท่ามกลางสภาวะเงินเฟ้อสูงและการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ยิ่งสร้างความกังวลเศรษฐกิจอาจถดถอย ทว่าราคาหุ้นที่ลงหนักตั้งแต่ต้นปี ก็อาจเป็นโอกาสสะสมหุ้น เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวรับเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว


“UGQG-SSF เฟ้นหุ้นเติบโตทั่วโลก คุณภาพดี ฐานะการเงินแกร่ง”

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) คัด 2 กองทุนมานำเสนอ เพื่อเสริมพอร์ตการลงทุน “กองทุนลดหย่อนภาษีปี 2565” ผ่านการกระจายลงทุนทั่วโลกใน “ตราสารหนี้และหุ้น” โดยเน้นคุณภาพของหุ้นและตราสารหนี้ที่เข้าลงทุน

เริ่มจากกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) อย่าง UGQG-SSF หรือกองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม (ระดับความเสี่ยงของกองทุน 6) ลงทุนหุ้นทั่วโลกที่มีคุณภาพ โดยลงทุนในกองทุนหลักอย่าง United Global Quality Growth Fund (Class USD Acc) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักให้ทาง Wellington Management Company บริษัทจัดการลงทุนสหรัฐฯ เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนให้

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก จะเน้นการวิเคราะห์และคัดเลือกลงทุนหุ้นของบริษัททั่วโลก (Global) ในเชิงลึก โดยไม่จำกัดว่าจะต้องดำเนินธุรกิจในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง แต่จะพิจารณาถึงแหล่งสร้างรายได้และกำไรของบริษัทที่มีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต จากการคัดเลือกหุ้นกว่า 3,000 ตัวทั่วโลกให้เหลือ Top Rank 500 จากนั้นจะเจาะลึกรายบริษัทเพื่อเลือกเพียง 60 – 90 บริษัทเข้ามาที่พอร์ตของกองทุน

จุดเด่นของกองทุนหลักที่เน้นเลือกลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพ (Quality) ที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยพิจารณาจากกระแสเงินสด (Free Cash Flow) จากการดำเนินงานที่บริษัทสามารถสร้างขึ้น ควบคู่กับการขยายการลงทุนและความสามารถผลิตสินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดรายได้ให้แก่บริษัทในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อสร้างผลตอบแทนกลับไปยังผู้ถือหุ้นในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างสม่ำเสมอ

กองทุนหลักจะคัดเลือกลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตจากพื้นฐานการทำธุรกิจที่ลงทุนผลิต เพื่อสร้างยอดขายสินค้าบริการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง (Organic Growth) และอีกประเด็นสำคัญคือ การเข้าลงทุนในหุ้นนั้นๆ ราคาหุ้นต้องอยู่ในระดับที่น่าสนใจลงทุนและไม่แพง

สำหรับตัวอย่างหุ้นในพอร์ตเป็นแบรนด์ชั้นนำและเป็นที่รู้จักทั่วโลก อาทิ เช่น Microsoft, Apple. Alphabet, Amazon, Unitedhealth Group, Visa, Mastercard เป็นต้น

กองทุน UGQG-SSF จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการหาโอกาสจากการเติบโตในธุรกิจต่างประเทศ ขณะที่นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

 

“UGISRMF กระจายลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก บริหารเชิงรุก”

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่แนะนำ ได้แก่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ UGISRMF (ระดับความเสี่ยงของกองทุน 5) เน้นกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ผ่านการลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund (Class I) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและกองทุนหลักบริหารจัดการโดย PIMCO ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนตราสารหนี้ชื่อเสียงระดับโลก

นโยบายกองทุนจะมุ่งหวังการสร้างโอกาสรับ “รายได้กระแสเงินสดรับ” อย่างสม่ำเสมอ จึงเน้นการบริหารลงทุน “เชิงรุก” ทีมบริหารจัดการลงทุนมีการปรับพอร์ตอย่างสม่ำเสมอเข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงตลอด มีการกระจายลงทุนไปยังตราสารหนี้ทั่วโลกที่หลากหลาย ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี ,ตราสารหนี้ที่มีรายได้จากสินเชื่อจำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือรายได้จากสินทรัพย์อื่นๆ เพื่อโอกาสสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอในระยะยาวจากการลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลกที่สอดคล้องกับการลงทุนเพื่อวางแผนเกษียณอายุ

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่แสวงหาโอกาสรับรายได้แบบสม่ำเสมอและลดความเสี่ยงจากปัจจัยดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง

ด้านผลงานที่ผ่านมา รักษาผลตอบแทนชนะ Benchmark ได้สม่ำเสมอ ภายใต้ความผันผวนที่ต่ำ

กองทุน UGISRMF มีความเสี่ยงปานกลางระดับ 5 ไม่หวือหวาเหมือนกองทุนหุ้น แต่ผลตอบแทนที่ทำได้ถือว่าน่าสนใจ

หากสนใจสามารถเลือกลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงของตัวเอง หรืออาจจะผสมผสานทั้งสองกองทุน เพื่อเสริมพอร์ตการลงทุนผ่านการกระจายลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ สร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาว

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.uobam.co.th/srcm/fund_mapping/mm7qc7ac8/c7/ac/o0x0/UGQGSSF_TH.pdf
https://www.uobam.co.th/srcm/fund_mapping/mm8eg5837/g5/83/o0x0/UGISRMF_TH.pdf