SABUY รุกถือ TKS 18.45% เรือธงเทคโนโลยีระดับภูมิภาค

HoonSmart.com>>SABUY มาเหนือเมฆ รุกขยายธุรกิจเทคโนโลยีเต็มตัว ถือหุ้น TKS 18.45% ไม่ต้องเพิ่มทุน ใช้วิธีแลกหุ้น AIT 21%  เป้าหมาย TKS เรือธงระดับ Regional Player เทคโนโลยีครบวงจร ทั้งจัดจำหน่ายสินค้า และวางระบบ IT ขนาดใหญ่

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด  (SABUY)  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ อนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี  (TKS) จำนวนไม่เกิน 115 ล้านหุ้น หรือ 18.45 % ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน

บริษัทฯ ชำระหุ้น 1,610 ล้านบาท ให้แก่ TKS โดยชำระเป็นหุ้น  บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี   (AIT”) จำนวนไม่เกิน 225 ล้านหุ้น หรือ 16.90%  ของทุนจดทะเบียน ราคาซื้อขาย 7.50 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะได้รับชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,687.5 ล้านบาท

บริษัท ฯ จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการทำรายการ ซึ่งมีขนาดของรายการรวมจะมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 84.31 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยแต่งตั้ง บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

นายชูเกียรติ กล่าวว่า บริษัท ฯ ภูมิใจ ที่ได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ TKS โดย SABUY จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ใน TKS   18.45% และ จะขายหุ้นสามัญของ AIT ในสัดส่วน 16.90 % ให้ TKS ส่งผลถือให้ TKS เป็น 1 ในผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 บริษัท ที่เป็นผู้นำการวางระบบเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของไทย

โดย TKS ถือหุ้น AIT ในสัดส่วน 24% และ ถือหุ้น เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน (MSC) ในสัดส่วน 9% อีกทั้ง TKS  ยังถือหุ้นใหญ่ ใน SYNEX ในสัดส่วน 38.51% ทำให้ TKS ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีแบบครบวงจร ทั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีขนาดใหญ่ และผู้วางระบบเทคโนโลยีขนาดใหญ่

” บริษัท ฯ วางเป้าหมาย ขยายธุรกิจ ก้าวขึ้นเป็น Regional Player ใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งทางด้าน IT Distributor และ System Integrator ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับ SABUY ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ของ TKS ซึ่งผมมั่นใจว่า ทั้ง 2 บริษัทฯ จะร่วมกันสร้าง Synergy ทางธุรกิจเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย”

สำหรับ SABUY พร้อมนำความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีค้าปลีกรูปแบบใหม่ รวมถึงระบบ SABUY Payment System, SABUY Money, CRM & Logistics Solutions ตลอดจน SABUY Eco System ซึ่งมีผู้ใช้กว่า 20 ล้านคนไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของ TKS อย่างมีประสิทธิภาพ” นายชูเกียรติกล่าวสรุป

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือน SABUY มีรายได้เติบโตพุ่งแรง 2,648 ล้านบาท กำไรสุทธิ 964 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 605%) จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวม 1,413 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 136 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจในเครือ

ด้าน TKS มีผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,146.6 ล้านบาท มีกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 605.8 ล้านบาท โดยบริษัทฯมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 127.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 277 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 20% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่ AIT มีผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 (มกราคม-กันยายน) บริษัทฯ มีรายได้ 4,997 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 431 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 375 ล้านบาท

MSC มีผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือน มีรายได้รวม 7,344 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 227.65 ล้านบาท เติบโต 61.99% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไร 140.53 ล้านบาท