ผู้ประกันตน ม. 33 แห่ร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย 3 ชม.แรก ยอดรับรหัสทะลุ 1.3 หมื่นล้านบ.

HoonSmart.com>>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม จัดทำ “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ประกันตน มาตรา 33” ภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1-5 ปี เท่ากับ 1.99% เพียง 3 ชั่วโมงหลังเปิดรับรหัส มีกดรับรหัสแล้วว่า 6,530 ราย สินเชื่อรวมสูงถึงกว่า 13,000 ล้านบาท

 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคม กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกันจัดทำ “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ประกันตน” ภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ลดภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินงวดที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น รวมถึงเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับ ธอส. วงเงินให้กู้สูงสุดตามจำนวนเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 2 ล้านบาท/หลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1-5 ปี เท่ากับ 1.99% ต่อปี โดยเปิดให้ขอรับรหัสผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรับรหัสผ่าน GHB Buddy ใน Line Application นั้น ล่าสุด ณ เวลา 19.00 น. ของวันที่ 20 ธันวาคม 2565 หรือเพียง 3 ชั่วโมงหลังจากเริ่มเปิดให้รับรหัส พบว่ามีจำนวนผู้ประกันตนกดรับรหัสแล้วว่า 6,530 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวมสูงถึงกว่า 13,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถนำรหัสที่ได้รับพร้อมหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 (ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม) และเอกสารส่วนตัว / เอกสารแสดงรายได้ / และเอกสารแสดงหลักประกัน(ที่อยู่อาศัยที่จดจำนองกับธนาคาร) มายื่นกู้กับ ธอส. ที่สาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป (ตามวันที่ธนาคารกำหนด) ซึ่งผู้ที่ขอรับรหัสจะได้รับการแจ้งเตือนวันที่ให้ติดต่อยื่นกู้ทาง GHB Buddy หรือ ตรวจสอบลำดับการยื่นกู้ได้ที่ www.ghbank.co.th และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทรสายด่วน 1506 หรือ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th