ตลท.เปิดชื่อหุ้น “CENTEL-COM7-DELTA-RATCH” เข้าดัชนี SET50 ตามโผ

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศชื่อหุ้นคำนวณดัชนีรอบใหม่ เริ่ม ม.ค.66 เผย “ดัชนี SET50” มี 4 หุ้นเข้าใหม่ “CENTEL-COM7-DELTA-RATCH” ด้าน SET100 มี 7 หุ้นติดโผ “AAV-BYD-DELTA-JAS-NEX-SABUY-THG” ส่วนดัชนี sSET มีเข้าใหม่ 19 หลักทรัพย์ ด้าน BTS ติดดัชนี SETHD จ่ายเงินปันผลสูง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50 SET100 sSET SETCLMV SETHD SETTHSI และ SETWB ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 (1 มกราคม – 30 มิถุนายน)

ดัชนี SET50 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL), บริษัท คอมเซเว่น (COM7), บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA) และบริษัทราช กรุ๊ป (RATCH)

ดัชนี SET100 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 7 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV), บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ (BYD), บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA), บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS), บริษัท เน็กซ์ พอยท์ (NEX), บริษัท สบาย เทคโนโลยี (SABUY) และบริษัทธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG)

ดัชนี sSET มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 19 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP), บริษัท บีบีจีไอ (BBGI), บริษัท บริทาเนีย (BRI), บริษัท เด็มโก้ (DEMCO), บริษัท มาสเตอร์ แอด (MACO), บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR), บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น (MSC), บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป (PLAT),บริษัท โรแยล พลัส (PLUS), บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ (RABBIT), บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง (SAK), บริษัท เอสพีซีจี (SPCG), บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) (SYNEX),บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) (TC),บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม (THIP), บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส (TKC), บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA), บริษัทอุบล ไบโอ เอทานอล (UBE) และบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล (XPG)

ดัชนี SETCLMV ไม่มีหลักทรัพย์เข้าใหม่

ดัชนี SETHD มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 1 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)

ดัชนี SETTHSI หลักทรัพย์เข้าใหม่ 25 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE),บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ (AJ), บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) (AP), บริษัท แอสเซทไวส์ (ASW),บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM), บริษัท กรุงเทพประกันภัย (BKI), บริษัท คาราบาวกรุ๊ป (CBG),บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA),

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง (DMT), บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC), บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC), บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป (ICHI), บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ (MEGA),บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER), บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE), บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR),

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL), บริษัท เซ็ปเป้ (SAPPE), บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD), บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (SHR), บริษัท ศุภาลัย (SPALI), บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี (TKS), บริษัท ทีพีไอ โพลีน (TPIPL), บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) และ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA)

ดัชนี SETWB มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 3 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (JWD), บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM) และ บริษัท สบาย เทคโนโลยี (SABUY)

การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีดังกล่าวจะดำเนินการทุกครึ่งปี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยดัชนี sSET ดัชนี SETCLMV และดัชนี SETTHSI เป็นดัชนีที่ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนี ทั้งนี้ การทบทวนในครั้งนี้ใช้ข้อมูลระหว่าง 1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

ผู้สนใจสามารถติดตามรายชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ในแต่ละดัชนีข้างต้น รวมทั้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนีและวิธีการคำนวณดัชนี ได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

อ่านข่าว

ทิสโก้คาด DELTA-RATCH-COM7-CENTEL ติด SET50 – เปิดโผ 7 หุ้นเข้า SET100