ธอส.แจกของขวัญปีใหม่ 66 ลูกค้าผ่อนดี 48 เดือน รับ Cashback 1,000 บาท

HoonSmart.com>> “ธนาคารอาคารสงเคราะห์” มอบของขวัญปีใหม่ สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านที่มีวินัยการผ่อนชำระเงินงวดสินเชื่อบ้านสม่ำเสมอได้รับ Cashback 1,000 บาท เพียงชำระเงินงวดผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ติดกันไม่น้อยกว่า 2 เดือน (พ.ย.-ธ.ค.65 หรือ งวดธ.ค.65-ม.ค.66)

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยกระตุ้นกำลังซื้อเพื่อให้ประชาชนมีเงินจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 และร่วมสร้างวินัยทางการเงินผ่านการผ่อนชำระเงินงวดสินเชื่อบ้าน และส่งมอบความสุขให้กับลูกค้า และในฐานะสถาบันการเงินของรัฐที่มีพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านจึงได้จัดทำโครงการของขวัญปีใหม่2566สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านของ ธอส.ที่มีวินัยในการผ่อนชำระย้อนหลังรวม48เดือน (นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2565) โดยมีการชำระเงินงวดสม่ำเสมอและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือน ให้ได้รับเงินCashbackจำนวน 1,000 บาท ซึ่งแบ่งลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1:สำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติมีวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 2 ล้านบาท มีวินัยในการผ่อนชำระย้อนหลังรวม48เดือน (นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2565) สม่ำเสมอและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือน

กลุ่มที่ 2:สำหรับลูกค้าที่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ที่ปัจจุบันมีสถานะบัญชีปกติและมีประวัติการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 6 เดือน (นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2565) สม่ำเสมอและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือน

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ของขวัญปีใหม่ 2566 จะต้องดาวน์โหลดApplication :GHBALLหรือGHB ALL GEN พร้อมผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธอส. และชำระเงินงวดผ่าน Application: GHBALL หรือ GHB ALL GEN ติดกันไม่น้อยกว่า 2 เดือน (ในงวดเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2565 หรือ งวดเดือนธันวาคม 2565-มกราคม 2566) และรับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) เพื่อรับโอนเงินของขวัญปีใหม่จากธนาคารสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Centerโทร0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpageธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่Mobile Application : GHB ALL,GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th