ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมทบทุนแก่มูลนิธิชัยพัฒนา

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ พร้อมด้วย รองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และดูแลกลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำกับองค์กร รวมทั้งฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนแก่ สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” จำนวน 16,000,000 บาท สำหรับจัดสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ (True Negative Pressure) และการพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง Semi ICU ให้แก่โรงพยาบาล รวม 8 แห่ง ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ