CCET เปิดยอดขายพ.ย.กว่า 1.7 หมื่นล. โต 39% หนุน 11 เดือนโกย 1.58 แสนล.

HoonSmart.com>> “แคล-คอมพ์อีเล็คโทรนิคส์” เผยยอดขายเดือนพ.ย.65 กว่า 1.73 หมื่นล้านบาท เติบโต 39% จากงวดปีก่อน หนุน 11 เดือนแรกยอดขายกว่า 1.58 แสนล้านบาท เติบโต 27.4%

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ CCET เปิดเผยยอดขายประจำเดือน พ.ย.2565 อยู่ที่ 455.05 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 17,304.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.1% จากเดือนพ.ย.2564 อยู่ที่ 327.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 10,854.74 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 15.8% จากเดือนต.ค.2565 มียอดขาย 392.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 14,891.77 ล้านบาท

ขณะที่ยอดขาย 11 เดือนแรกปี 2565 มีจำนวน 4,482.62 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 157,805.95 ล้านบาท เติบโต 27.4% จากงวดช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 3,517.63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 111,508.73 ล้านบาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 38.0284 บาท และอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 32.1132 เหรียญไต้หวัน