SVH เพิกถอนหุ้น 8 ธ.ค. -วันนี้ซื้อขายวันสุดท้าย

หลักทรัพย์ SVH เพิกถอนจากตลาด 8 ธ.ค.นี้ ซื้อขายวันสุดท้าย 7 ธ.ค. 

ตลาดหลักทรัพย์ แจ้งเตือนหุ้นบริษัท สมิติเวช ( SVH ) ซื้อขายวันสุดท้าย 7 ธ.ค.นี้ และเพิกถอนหลักทรัพย์ วันที่ 8 ธ.ค. 2565

ทั้งนี้ SVH ได้ขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทัรพย์ ตลาดหลักทรัพย์ จึงสั่งเพิกถอนหุ้น SVH ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.นี้ เป็นต้นไป