แรบบิท โฮลดิ้งส์ เทรดวันแรกในชื่อใหม่ RABBIT

HoonSmart.com>>แรบบิท โฮลดิ้งส์ ประกาศเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่ เป็น RABBIT-P และ RABBIT ซึ่งจะมีการซื้อขายวันแรกภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565  ผู้ถือหุ้น RABBIT-P ยังสามารถใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้น RABBIT ได้ด้วยสัดส่วน 1:1 

ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เป็น “บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์” จากเดิมคือ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่ เป็น RABBIT-P และ RABBIT ซึ่งจะมีการซื้อขายวันแรกภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 นี้ นางสาวสรญา เสฐียรโกเศศ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “RABBIT-P คือ หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้น RABBIT-P มีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ (RABBIT) แต่มีสิทธิโหวตเท่ากัน โดยภายในสิ้นปี 2565 ผู้ถือหุ้น RABBIT-P จะได้รับสิทธิ ในเงินปันผลสะสมทั้งหมด 1.10 บาท ต่อหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น RABBIT-P ยังสามารถใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้น RABBIT ได้ด้วยสัดส่วน 1:1 และไม่มีราคาการใช้สิทธิ โดยผู้ถือหุ้น RABBIT-P สามารถพิจารณาการแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ทุก ๆ ไตรมาส เริ่มครั้งแรกในเดือนมีนาคม ปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิที่บริษัทฯ กำหนด”

บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Rabbit Holdings Co., Ltd. ถือเป็นหัวหอกของกลุ่มบริษัทบีทีเอส ในธุรกิจบริการทางการเงิน และการลงทุน โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงินบางส่วนแล้ว เช่น การเข้าลงทุนใน Rabbit Life ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิต รวมถึงการเข้าลงทุนในบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น และในอนาคตบริษัทฯ ยังตั้งเป้าขยายการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจสินเชื่อรายย่อย (Nano Finance) และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (AMC) พร้อมทั้งสร้าง Synergy ร่วมกับบริษัทต่าง ๆ ทั้งภายในกลุ่มบริษัทบีทีเอส และภายในเครือข่าย บริษัทพันธมิตรภายใต้กลยุทธ์ 3M หรือ MOVE MIX และ MATCH ของกลุ่มบริษัทบีทีเอส