บล.ดีบีเอสฯ จัดสัมมนา DBS-SGX-REITAS Corporate Day 2022, Bangkok

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดย นริศรา วิเศษโกสิน กรรมการบริหารอาวุโส ฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบัน จัดงานสัมมนา DBS-SGX-REITAS Corporate Day 2022, Bangkok ร่วมกับ Singapore Exchange (SGX), The REIT Association of Singapore (REITAS) และ CSOP Asset Management

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Ms. Nupur Joshi (CEO, REITAS) กล่าวต้อนรับและ Mr. Bruce Zhang (Portfolio Manager, CSOP) ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “Riding the Reopening Wave with S-REITs Leaders” ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆนี้