โบรกฯเข้มลูกค้า-ตลท.แก้เกณฑ์ ปิดจุดเสี่ยง มติขายหุ้น MOREให้”อมฤทธิ์”ฉลุย

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสมาคมบล. วางแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกลไก “ซื้อขายหลักทรัพย์” จากบทเรียนหุ้น MORE เผยระยะสั้นโบรกฯ ทบทวน risk profile ลูกค้าเสี่ยงสูง-วางแนวทางลดความเสี่ยง ส่วนระยะยาว “ปรับปรุงเกณฑ์รับลูกค้า ให้วงเงินเทรด  พัฒนาศูนย์ข้อมูล”   ด้านตลาด เร่งปรับปรุง 4 เกณฑ์ รับหลักทรัพย์-การซื้อขาย ชำระราคา -ตรวจสอบข้อมูล -ขั้นตอนผนึกหน่วยงานเกี่ยวข้องลดความเสี่ยงได้ทันที ด้านผู้ถือหุ้น”มอร์ รีเทิร์น”เทคะแนน ขายหุ้นเพิ่มทุนแบบพีพี 300 ล้านหุ้น “อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ” และผ่อนผันทำเทนเดอร์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกรณีการซื้อขายหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น (MORE) ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้มีการทำงานร่วมกันและประสานงานกับหน่วยงานกำกับมาอย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และยังได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาคตลาดทุนในการปรับปรุงกระบวนการและกลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที สร้างความเชื่อมั่น สร้างการทำงานที่มีเอกภาพ

ในระยะสั้น สิ่งที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อบริหารความเสี่ยง ได้แก่

– ทบทวนการพิจารณา risk profile ของลูกค้าที่อาจมีความไม่เหมาะสม มีความเสี่ยงสูง เช่น ลูกค้าที่มีวงเงินสูง มีการซื้อขายกระจุกในหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะหุ้นที่มีมาร์เก็ตแคปขนาดเล็ก

– พิจารณาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานภายใน เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งสร้างความพร้อมในการรับมือวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น เช่น การพิจารณาวงเงิน การพิจารณามูลค่าหลักประกัน

ส่วนการปรับปรุงประสิทธิภาพในระยะยาว ทั้งเชิงโครงสร้าง การปรับเกณฑ์ทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดำเนินการในอนาคต ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์

-ปรับปรุงกฎเกณฑ์ และมาตรฐานและระเบียบวิธีการดำเนินงาน เช่น การพิจารณาลูกค้า แนวทางการให้วงเงินลูกค้า การพิจารณาหลักประกัน

-พัฒนาศูนย์ข้อมูล (Investor Information Bureau) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกับ credit bureau เช่น ข้อมูลวงเงิน ข้อมูลการใช้วงเงิน เป็นต้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการรับหลักทรัพย์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

-ปรับปรุงเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ในแต่ละตลาด (SET, mai, LiVEx) ให้มีความเหมาะสม

-ปรับปรุงกฎเกณฑ์การซื้อขาย การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการ และความซับซ้อนของภาวะตลาดในปัจจุบัน

-ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งแก้ไขกฎเกณฑ์การใช้ข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อขาย เช่น ข้อมูลการถือครองหุ้น เป็นต้น

-ปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่นๆ ให้สามารถป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีและเหมาะสม

ตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จะหารือกับผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน ผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ด้านการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น (MORE) เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2565 อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอทุกวาระ โดยเทคะแนน 99.99 %ของจำนวนผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 300 ล้านหุ้น ให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง(พีพี) คือ นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ และอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด(เทนเดอร์ออฟเฟอร์) โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ได้แก่ นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ถือหุ้นจำนวน 1,547,200,165 เสียง

ด้านราคาหุ้น MORE วันที่ 30 พ.ย. ปิดที่ 0.44 บาท ร่วงลง 0.06 บาท หรือ -12% มูลค่าซื้อขายเบาบาง 145 ล้านบาท ราคาหุ้นปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 4 นับจากวันที่ 24 พ.ย.เปิดฟลอร์ระดับ 0.34 บาท ก่อนไล่ขึ้นปิดที่ 0.59 บาท บวก 0.11 บาทหรือ 22.92% ท่ามกลางมูลค่าซื้อขายมากถึง 2,380 ล้านบาท