บิ๊กล็อต DEMCO 23.27% ราคา 5 บาท ต่ำกว่ากระดานหลัก

HoonSmart.com>>พบรายการบิ๊กล็อต DEMCO 170 ล้านหุ้น คิดเป็น 23.276% ของทุนชำระแล้ว เทรดในราคาเฉลี่ย 5 บาท/หุ้น ต่ำกว่ากระดานหลัก ผู้บริหารยังไม่ทราบใดทำดีล แต่ยืนยันผู้ถือหุ้นใหญ่ (ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์) ยังกอดหุ้นแน่น

พบรายการบิ๊กล็อตหุ้น DEMCO 7 รายการร จำนวน 170 ล้านหุ้น มูลค่าซื้อขาย 850 ล้านบาท เทรดในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 5.00 บาท ต่ำกว่าราคาบนกระดานเทรดหลักที่ปิดเช้าที่ 5.85 บาท เพิ่มขึ้น 0.65 บาท หรือ +12.50% มูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 1,006.28 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 5.20 บาท ขึ้นสูงสุด 6.30 บาท และต่ำสุด 5.10 บาท

ทั้งนี้ รายการบิ๊กล็อตหุ้น DEMCO 170 ล้านหุ้น คิดเป็น 23.276% ของทุนชำระแล้วที่มี 730.34 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็มโก้ (DEMCO) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าใครทำรายการบิ๊กล็อตวันนี้ ซึ่งคงจะต้องรอให้คนทำดีลแจ้งมาก่อน ตอนนี้ทราบแต่เพียงว่ามีรายการบิ๊กล็อต DEMCO เท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นใหญ่(ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์) ไม่ได้ทำดีลนี้แต่อย่างใด และยังถือหุ้นในสัดส่วนเท่าเดิม คงความเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรกของ DEMCO ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นล่าสุด 22 พ.ย.65 ดังนี้
1. นาง ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ถือหุ้น 110,423,966 หุ้น (15.12%)
2. บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง ถือหุ้น 81,048,700 หุ้น (11.09%)
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้น 42,210,687 หุ้น (5.78%)
4. นาย ศิริศักดิ์ สนโสภณ ถือหุ้น 40,400,000 หุ้น (5.53%)
5. นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ ถือหุ้น 34,316,900 หุ้น (4.70%)