“ทองมกุฎ”ปฏิเสธข่าวลือให้โบรกฯใช้ Cash Balance หุ้น P/E เกิน 50 เท่า

HoonSmart.com>>”ทองมกุฎ ทองใหญ่”ปฏิเสธข่าวลือสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จะให้ทุกบริษัทหลักทรัพย์ออกนโยบายให้นักลงทุนลงทุนหุ้นที่เทรด P/E เกินกว่า 50 เท่า ใช้ Cash Balance พร้อมมองหากนำมาใช้จะต้องศึกษาผลกระทบก่อน เพราะอาจเป็นปัจจัยถ่วงตลาด ตอนนี้ให้แต่โบรกเกอร์ไปตั้งเกณฑ์การดูแลกันเองก่อน อย่างของ”กรุงไทย เอ็กซ์สปริง”มีการเพิ่มหุ้นที่จะใช้ Cash Balance มากกว่าที่ตลาดประกาศ และหุ้นที่ติด Turnover list ก็จะไม่ให้เครดิต เชื่อหลายบริษัทคงจะต้องเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกนความเสี่ยง

หม่อมหลวง ทองมกุฎ ทองใหญ่ กรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวถึงกระแสข่าวที่ออกมาในห้องค้าหลักทรัพย์เกี่ยวกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จะให้ทุกบริษัทหลักทรัพย์ออกนโยบายให้นักลงทุนที่ลงทุนหุ้นที่เทรด P/E เกินกว่า 50 เท่า และมาร์เก็ตแคป/กำไรสุทธิ เกิน 50 เท่า โดยไม่สน Volume หรือ Turnover จะเป็นเท่าไร จะต้องใช้บัญชี Cash Balance นั้น ว่า เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้มีอะไร ตอนนี้ให้แต่ละโบรกเกอร์ไปตั้งเกณฑ์การดูแลกันเอง ซึ่งจะเข้มงวดกับหุ้นตัวไหน

ในส่วนของบล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง มีการเพิ่มหุ้นที่จะใช้เกณฑ์ Cash Balance มากกว่าที่ตลาดประกาศ และมีมาตรการอื่นในการเข้าไปดู เพื่อพิจารณาการให้เครดิตกับลูกค้า อย่างหุ้นที่ติด Turnover list ก็จะไม่ให้เครดิต ซึ่งเชื่อว่าหลายบริษัทหลักทรัพย์คงจะต้องเข้มงวดมากขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อน

“ตอนนี้ให้แต่ละโบรกฯไปตั้งเกณฑ์กันเอง ยังไม่ได้มีมาตรการอะไรออกมาใช้ ซึ่งการเทรดด้วยการคิด P/E อย่างเดียว ไม่ได้บอกอะไรทุกอย่าง ต้องดูที่ Growth ด้วย ซึ่ง P/E จะต้องเข้ากันกับ Growth หากจะนำเกณฑ์ Cash Balance มาใช้กับหุ้นที่เทรด P/E เกิน 50 เท่าทุกตัว คงจะต้องทำการศึกษาผลกระทบก่อน เพราะอาจจะเป็นปัจจัยที่ถ่วงตลาดได้เหมือนกัน”

กรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กล่าวว่า กรณีของ MORE ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบความมั่นใจของนักลงทุน แต่ระบบของตลาดดีอยู่แล้ว การ Settle ไม่มีผิดพลาดทำได้ตามปกติ จับได้ก่อนที่เงินจะออกไป ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นอะไรที่ทำได้เร็วมาก