RT คว้า 3 โปรเจกต์มูลค่า 649 ลบ. ดัน Backlog ทะลุเป้า 8,500 ลบ.

HoonSmart.com>> “ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง” รับงานก่อสร้าง 3 โครงการ อุโมงค์ส่งน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์-หอปรับแรงดันพร้อมงานโครงสร้าง- งานอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ ช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญา 2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เชียงใหม่และงานฟื้นฟูทางหลวง แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 มูลค่ารวม 649 ล้านบาท ชูกลยุทธ์รับงานใหม่สะท้อนราคาต้นทุนจริง ดัน Backlog ทะลุเป้า 8,500 ล้านบาท พร้อมเริ่มก่อสร้างและรับรู้รายได้ปี 66

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เปิดเผยว่า บริษัทเข้ารับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ จำนวน 3 โครงการ รวมมูลค่างานทั้งหมดจำนวน 649.52 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวคลองมหาสวัสดิ์ จากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ถึงถนนราชพฤกษ์ และหอปรับแรงดันที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ พร้อมงานโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง ของการประปานครหลวง มูลค่า 556 ล้านบาท ซึ่งเป็นผู้รับจ้างช่วงจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ โดยได้รับหนังสือว่าจ้างแล้วเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565

อีกทั้งบริษัทเข้ารับงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ด้วยวิธีการเจาะและระเบิด (Drilling & Blasting : D&B) พร้อมงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ อาคารประกอบ ในงานอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่แตง-แม่งัด สัญญาที่ 2 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ของกรมชลประทาน ซึ่งเป็นผู้รับจ้างช่วงจาก บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด (มหาชน) มูลค่า 46.5 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทเข้ารับงานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2196 ตอนนางั่ว-ทุ่งสมอ มูลค่า 47.02 ล้านบาท โดยสำนักงานทางหลวงที่ 6 กรมทางหลวงเป็นผู้ว่าจ้าง ขณะนี้ได้ลงนามสัญญาเป็นที่เรียบร้อย

“บริษัทเดินหน้าประมูลงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างโอกาสการเข้ารับงานอย่างต่อเนื่อง โดยงานที่บริษัทได้รับนั้นสะท้อนราคาต้นทุนตามจริงแล้ว ซึ่งบริษัทยังคงมุ่งมั่งพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานก่อสร้างที่อยู่ในมือให้แล้วเสร็จตามแผน ควบคู่ไปกับการปรับกลยุทธ์เพื่อบริหารต้นทุนและรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับดี นอกจากนี้งานที่เข้ามาเพิ่มเติมยังเป็นการเพิ่มมูลค่างานในมือ (Backlog) ให้มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 8,500 ล้านบาท โดยเริ่มดำเนินงานก่อสร้าง และ รับรู้รายได้ในช่วงต้นปี 2566” นายชวลิต กล่าว