ตลท.-TFEX รับ “บล.ลิเบอเรเตอร์” เป็นสมาชิก เริ่มบริการ 21 พ.ย.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ – TFEX รับ บล.ลิเบอเรเตอร์ (LIB) เป็นสมาชิก เริ่มให้บริการ 21 พ.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX รับบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด โดยใช้ชื่อย่อว่า “LIB” เป็นสมาชิกหมายเลข 21 โดยได้รับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกจากบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยเน้นการให้บริการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีผลตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ LIB ยังได้เป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี (TCH) และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร